Pöytäkirja
SiVP
24
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Tiistai 31.3.2020 klo 12.00—13.42
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
jäsen
Sanna
Antikainen
ps
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
varajäsen
Johan
Kvarnström
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Keskusteltiin epävirallisesti pyynnön esittämisestä. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293352
HE 21/2020 vp SiV 31.03.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293799
HE 21/2020 vp SiV 31.03.2020 Suomen museoliitto ry Asiantuntijalausunto
_ B 5
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijakuuleminen etäyhteyksien välityksellä. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Eerikki
Nurmi
opetus- ja kulttuuriministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Kuntaliitto
liite
Suomen museoliitto ry
liite
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
6
Opetus- ja kulttuuriministeriön tilannekatsaus koronavirustilanteesta opetustoimen alalla
Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä esitti tilannekatsauksen koronavirustilanteesta opetustoimen alalla. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 2.4. ja perjantaina 3.4. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 2.4.2020 9.21