Pöytäkirja
SiVP
43
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Keskiviikko 2.12.2020 klo 11.30—13.04
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (5 osittain) (6 - 13)
jäsen
Sanna
Antikainen
ps (1-10) (11 osittain)
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd (7 osittain)
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (6 osittain) (5, 7-13)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk (7-13)
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (1-10) (11 osittain)
jäsen
Ari
Koponen
ps (1-10) (11 osittain)
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Sari
Multala
kok (1-6) (7 osittain)
jäsen
Mikko
Ollikainen
r (1-10) (11 osittain)
jäsen
Sofia
Vikman
kok (5-6) (7 osittain)
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
varajäsen
Mia
Laiho
kok (1-4)
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1-6)
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava valtiovarainvaliokunnalle. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-337908
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
_ A 5
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Säädösehdotusten käsittelyn yhteydessä edustaja Multala edustaja Vikmanin kannattamana ehdotti, että 3. lakiehdotuksen 32 a § poistetaan. Ehdotusta seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Multalan ehdotuksen äänin 9 - 3, kahden edustajan äänestäessä tyhjää. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Luonnoksen yhdeksännen kappaleen toiseen virkkeeseen lisättiin sanat ”pitää välttämättömän ja”. 
Muuten luonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Päätettiin, että vastalauseet tulee jättää klo 13.00 mennessä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: Multala, Vikman, Risikko. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-337509
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
_A 6
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 218/2020 vp SiV 02.12.2020 hallitussihteeri Kirsi Lamberg, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_A 7
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitussihteeri
Kirsi
Lamberg
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
opetusneuvos
Mika
Puukko
opetus- ja kulttuuriministeriö
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 41/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 
8
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Komission tiedonanto digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337577
E 11/2018 vp SiV 01.12.2020 opetusneuvos Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ A 8
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 1.12.2020.: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
opetusneuvos
Jonna
Korhonen
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin avulla
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337575
E 116/2017 vp SiV 01.12.2020 opetusneuvos Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ A 9
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 1.12.2020.: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
opetusneuvos
Jonna
Korhonen
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337491
HE 236/2020 vp SiV 01.12.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
_ A_10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337584
HE 236/2020 vp SiV 01.12.2020 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto
_ B 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337586
HE 236/2020 vp SiV 01.12.2020 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto
C 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337511
HE 236/2020 vp SiV 01.12.2020 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Asiantuntijalausunto
D 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337578
HE 236/2020 vp SiV 01.12.2020 Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto
E 10
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 1.12.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
hallitusneuvos
Antti
Randell
opetus- ja kulttuuriministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
liite
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
liite
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
liite
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
liite
Suomen Lukiolaisten Liitto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-337918
HE 173/2020 vp SiV 01.12.2020 täydennykset vastineeseen opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_A 11
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
12
Muut asiat
13
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous 3.12.2020 kl. 8.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 19.1.2021 9.19