Pöytäkirja
SiVP
50
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Keskiviikko 20.1.2021 klo 11.30—14.30
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Sofia
Vikman
kok
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-344593
u-jatkokirje koskien asetusehdotuksia Erasmus, Luova Eurooppa ja Solidaarisuusjoukot -rahoitusohjelmiksi
Sivistysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 51/2020 vp - U 65/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien toimintasuunnitelmaa EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymiseksi ja digitaaliseksi siirtymäksi (”Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä”)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-343465
EU: AV-palvelut; Komission tiedonanto koskien toimintasuunnitelmaa EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymiseksi ja digitaaliseksi siirtymäksi (”Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä”)
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344804
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 STM esitys
_ A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344731
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 OKM Asiantuntijalausunto
_ B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344830
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 lakimies Minna Antila, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_ C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344855
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
_ D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344805
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 toiminnanjohtaja Tanja Risikko, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
_ E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344828
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 toiminnanjohtaja Petri Lempinen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
_ F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344816
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Opetushallitus Asiantuntijalausunto
_ G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344815
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
_ H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344817
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
_ I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344813
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Taiteen perusopetusliitto TPO ry Asiantuntijalausunto
_ J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344849
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Vapaa Sivistystyö ry Asiantuntijalausunto
_ K 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344814
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL Asiantuntijalausunto
_ L 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344833
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
_ M 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344827
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
_ N 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344806
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
_ O 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344807
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
_ P 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344823
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
_ Q 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344822
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto
_ R 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344824
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto
_ S 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344808
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Asiantuntijalausunto
_ T 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344811
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Taiteen edistämiskeskus Asiantuntijalausunto
_ U 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344812
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry Asiantuntijalausunto
_ V 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345397
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 Suomen Näyttelijäliitto ry Asiantuntijalausunto
_ W 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345271
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 Suomen Muusikkojen Liitto ry Asiantuntijalausunto
_ X 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344831
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto
_ Y 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344821
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
_ Z 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345148
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 toimitusjohtaja Mikko Salonen, Suomen Olympiakomitea Asiantuntijalausunto
_ Å 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345149
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 johtaja Maria Sahlstedt, Tapahtumateollisuus ry Asiantuntijalausunto
_ Ä 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345150
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto ry Asiantuntijalausunto
_ Ö 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345151
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 puheenjohtaja Kaisa Paavolainen, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto r.y. Asiantuntijalausunto
Aa_ 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345154
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 toiminnanjohtaja Helena Värri, Suomen Sinfoniaorkesterit ry Asiantuntijalausunto
_Bb 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345156
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 toiminnanjohtaja Rauha Maarno, Suomen kirjastoseura ry Asiantuntijalausunto
_Cc 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345157
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 pääsihteeri Hanna Kosonen, Forum Artis ry Asiantuntijalausunto
_Dd 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345158
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 LiveFIN ry Asiantuntijalausunto
_Ee 6
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-345461
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
_Ff 6
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 12.1.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Kirsi
Ruuhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Liisa
Katajamäki
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Mirka-Tuulia
Kuoksa
sosiaali- ja terveysministeriö
lääkintöneuvos
Anni-Riitta
Virolainen-Julkunen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Hanna
Kiiskinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
hallitusneuvos
Kirsti
Kotaniemi
opetus- ja kulttuuriministeriö
kulttuuriasiainneuvos
Heidi
Sulander
opetus- ja kulttuuriministeriö
lakimies
Minna
Antila
Suomen Kuntaliitto
liite
toimitusjohtaja
Veli-Matti
Lamppu
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
liite
toiminnanjohtaja
Tanja
Risikko
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
liite
toiminnanjohtaja
Petri
Lempinen
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Opetushallitus
liite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
Taiteen perusopetusliitto TPO ry
liite
Vapaa Sivistystyö ry
liite
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL
liite
Hyvinvointiala HALI ry
liite
Suomen Akatemia
liite
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
liite
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
liite
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
liite
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
liite
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
liite
Taiteen edistämiskeskus
liite
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
liite
Suomen Näyttelijäliitto ry
liite
Suomen Muusikkojen Liitto ry
liite
Suomen Lukiolaisten Liitto
liite
Sivistystyönantajat ry
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.1.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
toimitusjohtaja
Mikko
Salonen
Suomen Olympiakomitea
liite
johtaja
Maria
Sahlstedt
Tapahtumateollisuus ry
liite
pääsihteeri
Kimmo
Levä
Suomen museoliitto ry
liite
puheenjohtaja
Kaisa
Paavolainen
Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto r.y.
liite
toiminnanjohtaja
Helena
Värri
Suomen Sinfoniaorkesterit ry
liite
toiminnanjohtaja
Rauha
Maarno
Suomen kirjastoseura ry
liite
pääsihteeri
Hanna
Kosonen
Forum Artis ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
LiveFIN ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 7 jälkeisen sisennetyn kappaleen viimeinen virke muutettiin kuulumaan "Valiokunta esittää, että tartuntatautilakiin tulee lisätä viranomaisille velvoite käydä aito vuoropuhelu alan ja järjestävän tahon kanssa". 
Kappaleen 11 viimeinen virke poistettiin ja edelliseen virkkeeseen lisättiin sanat "esimerkiksi tilaisuudessa järjestetyn tarjoilun vuoksi". 
Kappaleen jälkeen lisättiin kappale seuraavasti: " Tapahtumien erilaiset ominaisuudet luovat erilaisia riskitasoja koronatartuntojen leviämiseksi. Tähän saakka nähdyt kaikkien tapahtumien kategoriset sulut tai osallistujamäärän rajaaminen johonkin satunnaiseen lukumäärään aiheuttavat tarpeettomasti tappioita ja peruutuksia myös sellaisille tapahtumille, jotka voitaisiin järjestää turvallisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama turvallisten tapahtumien työryhmä tekee parhaillaan työtä tapahtumien exit-suunnitelman luomiseksi ja näiden riskitasojen määrittämiseksi yhteistyössä toimialan ja viranomaisten kanssa. Tapahtumien riskitasomäärittelyn valmistuttua viranomaisten tulisi vahvistaa se välittömästi ja mahdollistaa tapahtumien avautuminen erilaisiin riskitasoihin perustuen. Valiokunta korostaa ammattimaisesti tilaisuuksia järjestävien toimijoiden osaamista ja tahtoa järjestää tilaisuudet siten, että osallistujien terveydestä huolehditaan kaikin vaadituin toimin. Tartuntojen estäminen on vahvasti järjestäjien edun mukaista. 
Kappaleen 13 kolmannen virkkeen sana "varoittaa" muutettiin sanaksi "painottaa", ja kappaleen loppuun lisättiin uusi virke seuraavasti: "Alueellisilla viranomaisilla on oltava tosiasialliset mahdollisuudet arvioida rajoitusten toimeenpanoa." 
Kappaleen 16 jälkeen lisättiin uusi kappale seuraavasti: " Sivistysvaliokunta kiinnittää huomiota opiskelijoiden työharjoittelun aikaiseen terveysturvallisuuteen erityisesti covid-19 -pandemian aikana ja pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee mietinnössään arvionsa perusteella sen varmistamisen edellyttämät tarpeelliset säännösmuutokset käsiteltävänä olevaan lakiin." 
Kappaleen 18 viimeisen virkkeen sana "kaatumisia" muutettiin sanoiksi "toiminnan lakkaamisia". 
Kappaleen 20 jälkeisen sisennetyn kappaleen ensimmäinen virke siirrettiin tämän kappaleen jälkeen uudeksi omaksi kappaleeksi ja siihen lisättiin uusi virke seuraavasti: " Menetyksiä myös takautuvasti korvaava tuki vahvistaisi heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien yritysten kykyä käynnistää liiketoimintaa ja suunnitella tulevaa." 
Kappale 21 muutettiin kuulumaan seuraavasti: " Erityisesti tapahtuma-alan kannalta on lyhytjännitteisistä rajoituksista seurannut elinkeinon toimintamahdollisuuksia haittaavaa ennakoitavuuden puutetta." 
Kappaleen 21 jälkeisen sisennetyn kappaleen ensimmäinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Sivistysvaliokunta esittää sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että se vielä harkitsee säännösehdotuksiin sisällytettyjen rajoitusten voimassaoloaikojen enimmäispituuksia tavalla, joka voi tuoda alan toimijoille paremmat mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa kannattavaa toimintaa." 
Kappaleen 23 jälkeisen sisennetyn kappaleen ensimmäinen virke siirrettiin kappaleen 23 alkuun ja sisennyksen loppuosa poistettiin kokonaan. Kappaleen 23 loppuun lisättiin virke seuraavasti: " Sivistysvaliokunta esittää, että sosiaali ja terveysvaliokunta käsittelee asiaa mietinnössään." 
Kappaleen 27 viimeiseen virkkeeseen lisättiin sana "kansalaisten". 
Kappale 37 sisennettiin ja sen loppuun lisättiin kolme virkettä seuraavasti: " Valiokunta pitää välttämättömänä, että lasten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin osallistuminen mahdollistetaan nykyisiä poikkeusolojen käytäntöjä joustavammin. Tätä tulee selkeästi painottaa tartuntatautilain toimeenpanossa. Sivistysvaliokunta esittää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta arvioi riittävät toimet, jotta lasten ja nuorten harrastustoiminta liikunnan ja kulttuurin parissa voidaan järjestää lasten ja nuorten terveysturvallisuus huomioon ottaen." 
Kappaleen 37 jälkeen lisättiin kaksi kappaletta, joista jälkimmäinen sisennettynä, seuraavasti: " "Sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä, että rajoitusten käyttöönotto perustuu aina välttämättömyyteen. Toiminnan harjoittajilla tulisi aina olla mahdollisuus kaikkien tartuntoja estävien toimien käyttöön, jotta tilojen täydeltä sulkemiselta ja toiminnan täydeltä keskeytymiseltä voitaisiin välttyä. Tapahtumanjärjestäjillä on jo mahdollisuus edellyttää kasvomaskien käyttöä osana turvallisten tapahtumien järjestämistä. Tämä mahdollisuus tulisi sallia myös muille toiminnanharjoittajille lainsäädännön nojalla. 
Sivistysvaliokunta esittää sosiaali- ja terveysvaliokunnalle harkittavaksi, että tartuntatautilakiin lisätään toiminnan harjoittajille mahdollisuus edellyttää kasvomaskien käyttöä tiloissaan ja toiminnassaan." 
Kappaleen 40 ensimmäisestä virkkeestä poistettiin sana "yksilö" ja virkkeen viimeinen sivulause. 
Muutoin lausunto hyväksyttiin sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous pe 22.1.2021 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 26.1.2021 11.52