Viimeksi julkaistu 16.6.2022 13.48

Pöytäkirja SiVP 65/2022 vp Sivistysvaliokunta Torstai 16.6.2022 klo 12.00—12.32

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd jäsen Sanna Antikainen ps jäsen Marko Asell sd jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Veronika Honkasalo vas jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Hilkka Kemppi kesk (6, 7) (5 osittain) jäsen Anneli Kiljunen sd jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Pasi Kivisaari kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Ari Koponen ps (5) (6 osittain) jäsen Mikko Ollikainen r (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Pirkka-Pekka Petelius vihr jäsen Sofia Vikman kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  valiokuntaneuvos Maiju Tuominen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valiokuntapaikkojen järjestely

Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten ed. Noora Koposelle on 15.6.2022 myönnetty vapautus sivistysvaliokunnan jäsenyydestä. Täydennysvaali toimitetaan 16.6.2022 kello 16.00 pidettävässä täysistunnossa. 

4. Hallituksen vuosikertomus 2021

KertomusK 2/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-31685
Hallituksen vuosikertomus 2021
liite A 4

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 95/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-33764
HE 95/2022 vp SiV 16.06.2022 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 5
Vastine EDK-2022-AK-33768
HE 95/2022 vp SiV 16.06.2022 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
(vastineen täydennys) liite B 5

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • opetus- ja kulttuuriministeriöliite

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

6. Muut asiat

Päätettiin, että valiokunnan kesämatkan kohde on Lahti. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 17.6.2022 kello 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Lahtinen