Viimeksi julkaistu 20.6.2022 9.09

Pöytäkirja SiVP 66/2022 vp Sivistysvaliokunta Perjantai 17.6.2022 klo 11.30—12.48

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok jäsen Sanna Antikainen ps (7, 8) (6 osittain) jäsen Marko Asell sd jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Veronika Honkasalo vas jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Emma Kari vihr jäsen Hilkka Kemppi kesk jäsen Anneli Kiljunen sd jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Ari Koponen ps jäsen Mikko Ollikainen jäsen Pirkka-Pekka Petelius vihr jäsen Ville Valkonen kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  valiokuntaneuvos Maiju Tuominen  (7, 8) (6 osittain) 

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valiokuntapaikkojen järjestely

Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 16.6.2022 on sivistysvaliokunnan jäseneksi valittu ed. Emma Kari. 

4. Opetus-ja kulttuuriministeriön selvitys koulutuspoliittisen selonteon toimeenpanosuunnitelmasta

Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-34488
OKMn selvitys koulutuspoliittisen selonteon toimeenpanosuunnitelmasta ja liitteet 170622.pdf
liite A 4

Merkittiin saapuneeksi opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys 17.6.2022 koulutuspoliittisen selonteon toimeenpanosuunnitelmasta. Eduskunta on edellyttänyt selvitystä eduskunnan kirjelmään EK 15/2022 vp – VNS 1/2021 vp sisältyneessä lausumassa, jota sivistysvaliokunta ehdotti mietinnössään SiVM 19/2021 vp. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 95/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34279
HE 95/2022 vp SiV 17.06.2022 Niilo Mäki Instituutti Asiantuntijalausunto
liite A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34291
HE 95/2022 vp SiV 17.06.2022 Erilaisten Oppijoiden Liitto ry Asiantuntijalausunto
liite B 5
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-32880
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
liite C 5

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Niilo Mäki Instituuttiliite
  • Erilaisten Oppijoiden Liitto ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 54/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 35/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-34310
HE 54/2022 vp SiV 17.06.2022 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 6
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-21473
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
liite B 6

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 35/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • opetus- ja kulttuuriministeriöliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen kappaleen 19 loppuun lisättiin viittaus valiokunnan lausumaehdotukseen. 

Perustelujen kappaleen 33 loppuun lisättiin uusi virke: ”Valiokunta korostaa, että oppivelvollisuuden oppimateriaalilisän rahoituksen ei tule jatkossa vähentää kansanopistojen perusrahoitusta.” 

Valiokunnan päätösehdotukseen lisättiin valiokunnan lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että 17 vuotta täyttäneillä tulee olla mahdollisuus jäädä lasten perusopetuksen puolelle 18-vuotiaaksi saakka, jos se nähdään lapsen kannalta parhaana ratkaisuna, ja että ehdotetun sääntelyn vaikutuksia 17 vuotta täyttäneiden oppivelvollisten asemaan seurataan tarkasti ja ryhdytään mahdollisesti tarvittaviin lisätoimenpiteisiin lapsen edun ensisijaisuuden toteutumisen varmistamiseksi.” 

Muilta osin luonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Lahtinen