Viimeksi julkaistu 7.9.2022 11.48

Pöytäkirja SiVP 67/2022 vp Sivistysvaliokunta Tiistai 6.9.2022 klo 12.00—13.41

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd jäsen Sanna Antikainen ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Marko Asell sd jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Hilkka Kemppi kesk jäsen Ville Valkonen kok jäsen Sofia Vikman kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  valiokuntaneuvos Maiju Tuominen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Toimenpidealoite lukuvuoden koulutyön päättymisajankohtaa säätelevän perusopetusasetuksen muuttamisesta

ToimenpidealoiteTPA 75/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunnan kertomus säätiön toiminnasta vuonna 2021

Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-36755
Ote puhemiesneuvoston poytakirjasta 76_2022 kohta 3.pdf
liite A 4
Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-36756
Itlan saate eduskunnan puhemiesneuvostolle kertomuksesta 2021.pdf
liite B 4
Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-36757
Itlan toimintakertomus ja tilinpaatos 2021.pdf
liite C 4
Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-36758
Itlan tilintarkastuskertomus 2021.pdf
liite D 4
Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-36763
Itlan vuosikertomus 2021.pdf
liite E 4

Merkittiin, että puhemiesneuvosto on lähettänyt valiokunnalle tiedoksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunnan kertomuksen säätiön toiminnasta vuonna 2021. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37689
HE 107/2022 vp SiV 06.09.2022 hallitusneuvos Antti Randell, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37680
HE 107/2022 vp SiV 06.09.2022 erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
liite B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37688
HE 107/2022 vp SiV 06.09.2022 vaikuttamistyön päällikkö Katja Asikainen, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Asiantuntijalausunto
liite C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37634
HE 107/2022 vp SiV 06.09.2022 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
liite D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37299
HE 107/2022 vp SiV 06.09.2022 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
liite E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37669
HE 107/2022 vp SiV 06.09.2022 Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
liite F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37668
HE 107/2022 vp SiV 06.09.2022 Lastensuojelun Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
liite G 5

Ennakkokäsittely 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • hallitusneuvos Antti Randell opetus- ja kulttuuriministeriöliite
  • erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez opetus- ja kulttuuriministeriö
  • erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker Suomen Kuntaliittoliite
  • vaikuttamistyön päällikkö Katja Asikainen Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • valtiovarainministeriöliite
  • Lapsiasiavaltuutetun toimistoliite
  • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoliite
  • Lastensuojelun Keskusliitto ryliite

Valiokunta ei ole saanut lausuntoa: 

  • Suomen Vanhempainliitto ry

6. Suomen Akatemian tutkimushanke tiedon- ja vallankäytön verkostoista suomalaisessa ja eurooppalaisessa korkeakoulupolitiikassa

Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-37974
Hankkeen poikkikansalliset tiedon verkostot esittely sivistysvaliokunnassa 6.9.2022.pdf
liite A 6
Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-37975
Tietoa tutkimukseen osallistujalle - Poikkikansalliset tiedon verkostot (syyskuu 2022).pdf
liite B 6
Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-37976
Liite 1. Data management plan - Poikkikansalliset tiedon verkostot (kesäkuu 2021).pdf
liite C 6
Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-37977
Liite 2. Tietosuojailmoitus (joulukuu 2021).pdf
liite D 6
Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-37978
Liite 3. Osallistumislomake.pdf
liite E 6

Hanketta esittelemässä olivat: professori Jaakko Kauko, tutkijatohtori Katri Eeva ja väitöskirjatutkija Jarmo Kallunki Tampereen yliopistosta. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 43/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-37495
HE 43/2022 vp SiV 06.09.2022 Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
liite A 7
Muu asiakirja EDK-2022-AK-37302
Github_kirje_290822.pdf
liite B 7

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukuntaliite

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: GitHubin (Head of Developer Policy Mike Linksvayer) kirje 29.8.2022. 

8. Muut asiat

Keskusteltiin Suomen Kulttuurirahaston järjestämästä kulttuurinpuolustuskurssista 21.-22.10.2022 Mäntsälässä. Valiokunnasta on kutsuttu enintään 4 osallistujaa. 

Keskusteltiin teemoista sivistysvaliokunnan ja OPH:n laatuseminaarin osallistujien tapaamisessa perjantaina 9.9.2022 kello 9.30. 

9. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous keskiviikkona 7.9.2022 kello 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Lahtinen