Viimeksi julkaistu 7.9.2022 14.18

Pöytäkirja SiVP 68/2022 vp Sivistysvaliokunta Keskiviikko 7.9.2022 klo 11.30—13.02

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd jäsen Sanna Antikainen ps jäsen Marko Asell sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps (5, 6, 7) (4 osittain) jäsen Emma Kari vihr (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Hilkka Kemppi kesk (5, 6, 7) (4 osittain) jäsen Anneli Kiljunen sd jäsen Pirkka-Pekka Petelius vihr jäsen Ville Valkonen kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Sofia Vikman kok (5, 6, 7) varajäsen Anna Kontula vas (5 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  valiokuntaneuvos Maiju Tuominen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2022 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava maa- ja metsätalousvaliokunnalle. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 99/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37899
HE 99/2022 vp SiV 07.09.2022 johtava asiantuntija Berit Kiuru, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37831
HE 99/2022 vp SiV 07.09.2022 hallitussihteeri Henna Närhi, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37782
HE 99/2022 vp SiV 07.09.2022 erityisasiantuntija Pekka Lindroos, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
liite C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37825
HE 99/2022 vp SiV 07.09.2022 eurooppapolitiikan asiantuntija Roosa Veijola, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
liite D 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-37826
HE 99/2022 vp SiV 07.09.2022 eurooppapolitiikan asiantuntija Roosa Veijola, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
liite E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37827
HE 99/2022 vp SiV 07.09.2022 kansainvälisten asioiden ja EU-edunvalvonnan asiantuntija Yuri Birjulin, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
liite F 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-37828
HE 99/2022 vp SiV 07.09.2022 kansainvälisten asioiden ja EU-edunvalvonnan asiantuntija Yuri Birjulin, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
liite G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37111
HE 99/2022 vp SiV 07.09.2022 Tieteentekijöiden liitto ry Asiantuntijalausunto
liite H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37806
HE 99/2022 vp SiV 07.09.2022 Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
liite I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37829
HE 99/2022 vp SiV 07.09.2022 Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet Asiantuntijalausunto
liite J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37339
HE 99/2022 vp SiV 07.09.2022 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
liite K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37830
HE 99/2022 vp SiV 07.09.2022 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
liite L 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37785
HE 99/2022 vp SiV 07.09.2022 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Asiantuntijalausunto
(suomeksi) liite M 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37786
HE 99/2022 vp SiV 07.09.2022 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Asiantuntijalausunto
(ruotsiksi) liite N 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37340
HE 99/2022 vp SiV 07.09.2022 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto
liite O 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38188
HE 99/2022 vp SiV 07.09.2022 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto
liite P 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37900
HE 99/2022 vp SiV 07.09.2022 Suomen Lukiolaisten Liitto ry Asiantuntijalausunto
liite Q 4

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtava asiantuntija Berit Kiuru sisäministeriöliite
 • hallitussihteeri Henna Närhi opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • erityisasiantuntija Pekka Lindroos Maahanmuuttovirastoliite
 • eurooppapolitiikan asiantuntija Roosa Veijola Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ryliite
 • kansainvälisten asioiden ja EU-edunvalvonnan asiantuntija Yuri Birjulin Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Tieteentekijöiden liitto ryliite
 • Suomen Akatemialiite
 • Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetliite
 • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ryliite
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ryliite
 • Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rfliite
 • Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ryliite
 • Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ryliite
 • Suomen Lukiolaisten Liitto ryliite

5. Tilannekatsaus Ukrainan ja Venäjän tilanteen vaikutusten huomioimisesta koulutuksessa ja tutkimuksessa

Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-38288
OKM 070922.pdf
liite A 5
Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-38289
OPH Francke esitys 070922.pdf
liite B 5
Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-38290
Maahanmuuttovirasto Rontu esitys 070922.pdf
liite C 5

Valiokunnassa olivat kuultavina: neuvotteleva virkamies Minna Polvinen, opetusneuvos Jari Rajanen ja opetusneuvos Päivi Bosquet, opetus- ja kulttuuriministeriö; yksikön päällikkö, opetusneuvos Maija Airas ja yksikön päällikkö, opetusneuvos Laura Francke, Opetushallitus; ylitarkastaja Kaisa Rontu, Maahanmuuttovirasto. 

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous torstaina 8.9.2022 kello 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Lahtinen