Viimeksi julkaistu 9.9.2022 13.33

Pöytäkirja SiVP 70/2022 vp Sivistysvaliokunta Perjantai 9.9.2022 klo 11.30—12.55

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd jäsen Sanna Antikainen ps (4, 5 osittain) jäsen Marko Asell sd jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Veronika Honkasalo vas (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps (4, 5 osittain) jäsen Hilkka Kemppi kesk (5 osittain) jäsen Anneli Kiljunen sd (5 osittain) jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Mikko Ollikainen r (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Pirkka-Pekka Petelius vihr (4, 5 osittain) jäsen Ville Valkonen kok varajäsen Johan Kvarnström sd 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Valtioneuvoston selvitys: EU: Mandaatti komissiolle aloittaa neuvottelut Uuden-Seelannin ja Kanadan kanssa niiden liittymisestä Horisontti Eurooppa -ohjelmaan liitännäisjäseninä

Valtioneuvoston E-selvitysE 84/2022 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan tiedoksi. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38584
HE 96/2022 vp SiV 09.09.2022 lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38585
HE 96/2022 vp SiV 09.09.2022 hallitusneuvos Laura Hansén, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38617
HE 96/2022 vp SiV 09.09.2022 professori Päivi Rajala-Schultz, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
liite C 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-38618
HE 96/2022 vp SiV 09.09.2022 professori Päivi Rajala-Schultz, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
liite D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38597
HE 96/2022 vp SiV 09.09.2022 puheenjohtaja Katri Kiviniemi, Suomen Eläinlääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
liite E 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius maa- ja metsätalousministeriöliite
  • apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen maa- ja metsätalousministeriö
  • hallitusneuvos Laura Hansén opetus- ja kulttuuriministeriöliite
  • professori Päivi Rajala-Schultz Helsingin yliopistoliite
  • puheenjohtaja Katri Kiviniemi Suomen Eläinlääkäriliitto ryliite

Kutsuttuna poissa oli: 

  • Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

5. Ajankohtaiskatsaus koulutuksen arvioinneista

Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-39177
Ajankohtaiskatsaus Karvin arviointituloksiin 090922.pdf
liite A 5

Koulutuksen arviointien ajankohtaiskatsauksen antoivat: yksikön johtaja, varajohtaja Hannele Seppälä, arviointineuvos Jani Goman ja arviointiasiantuntija Annette Ukkola, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 14.9.2022 kello 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Lahtinen