Viimeksi julkaistu 23.9.2022 14.15

Pöytäkirja SiVP 72/2022 vp Sivistysvaliokunta Perjantai 23.9.2022 klo 11.30—12.51

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd jäsen Sanna Antikainen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Marko Asell sd jäsen Jukka Gustafsson sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain) jäsen Veronika Honkasalo vas jäsen Kaisa Juuso ps (8, 9, 10) (7 osittain) jäsen Emma Kari vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) jäsen Hilkka Kemppi kesk (9, 10) (8 osittain) jäsen Anneli Kiljunen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Pasi Kivisaari kesk (7, 8, 9, 10) jäsen Ari Koponen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Mikko Ollikainen jäsen Pirkka-Pekka Petelius vihr jäsen Ville Valkonen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi

Hallituksen esitysHE 98/2022 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten ehdotetun lainsäädännön soveltamisesta yliopistoihin ja mahdollisesti muihin koulutuksen järjestäjiin. Lausunto on annettava lakivaliokunnalle. 

4. Valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 5/2022 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. 

5. Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2021

KertomusK 19/2022 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.12.2022. 

6. Valtioneuvoston selvitys: Uusi eurooppalainen Parempi internet lapsille strategiasta (BIK+)

Valtioneuvoston E-selvitysE 108/2022 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 157/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43023
HE 157/2022 vp SiV 23.09.2022 hallitusneuvos Joni Hiitola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-43024
HE 157/2022 vp SiV 23.09.2022 hallitusneuvos Joni Hiitola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43000
HE 157/2022 vp SiV 23.09.2022 pääjohtaja Kimmo Levä, Kansallisgalleria Asiantuntijalausunto
liite C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43032
HE 157/2022 vp SiV 23.09.2022 talouspäällikkö Ulla Paavola, Suomen kansallisooppera ja -baletti Asiantuntijalausunto
liite D 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-43033
HE 157/2022 vp SiV 23.09.2022 talouspäällikkö Ulla Paavola, Suomen kansallisooppera ja -baletti Asiantuntijalausunto
liite E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43025
HE 157/2022 vp SiV 23.09.2022 pääjohtaja Mika Myllyaho, Suomen Kansallisteatteri Asiantuntijalausunto
liite F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43359
HE 157/2022 vp SiV 23.09.2022 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
liite G 7

Ennakkokäsittely 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • hallitusneuvos Joni Hiitola opetus- ja kulttuuriministeriöliite
  • pääjohtaja Kimmo Levä Kansallisgallerialiite
  • pääjohtaja Gita Kadambi Suomen kansallisooppera ja -baletti
  • talouspäällikkö Ulla Paavola Suomen kansallisooppera ja -balettiliite
  • pääjohtaja Mika Myllyaho Suomen Kansallisteatteriliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • valtiovarainministeriöliite

8. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunnan kertomus säätiön toiminnasta vuonna 2021

Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-43756
Itla Virtanen 230922 esitys.pdf
liite A 8

Valiokunnassa olivat kuultavina: valtuuskunnan puheenjohtaja Mirka Soinikoski ja toimitusjohtaja Petri Virtanen, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr (Itla). 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

9. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

10. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous tiistaina 27.9.2022 kello 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Lahtinen