Viimeksi julkaistu 28.9.2022 12.48

Pöytäkirja SiVP 73/2022 vp Sivistysvaliokunta Tiistai 27.9.2022 klo 12.00—13.55

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Sanna Antikainen ps (1, 2) (3 osittain) jäsen Marko Asell sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Veronika Honkasalo vas (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Emma Kari vihr (3, 4 osittain) jäsen Hilkka Kemppi kesk (3, 4 osittain) jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Pasi Kivisaari kesk (1, 2) (3 osittain) jäsen Ari Koponen ps (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Mikko Ollikainen jäsen Pirkka-Pekka Petelius vihr (1, 2, 3, 4) jäsen Ville Valkonen kok jäsen Sofia Vikman kok (4, 5, 6, 7) (3 osittain) 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44170
HE 154/2022 vp SiV 27.09.2022 budjettineuvos Merja Salmi, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43874
HE 154/2022 vp SiV 27.09.2022 talousjohtaja Pasi Rentola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43924
HE 154/2022 vp SiV 27.09.2022 erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
liite C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44058
HE 154/2022 vp SiV 27.09.2022 koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
liite D 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-44059
HE 154/2022 vp SiV 27.09.2022 koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
liite E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44033
HE 154/2022 vp SiV 27.09.2022 elinkeinopolitiikan johtaja Heikki Kuutti Uusitalo, Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
liite F 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-44034
HE 154/2022 vp SiV 27.09.2022 elinkeinopolitiikan johtaja Heikki Kuutti Uusitalo, Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
liite G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44037
HE 154/2022 vp SiV 27.09.2022 Opetushallitus Asiantuntijalausunto
liite H 3

Ennakkokäsittely 

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • budjettineuvos Merja Salmi valtiovarainministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Sanna Nieminen valtiovarainministeriö
 • talousjohtaja Pasi Rentola opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • ylijohtaja Atte Jääskeläinen opetus- ja kulttuuriministeriö
 • ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriö
 • ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriö
 • ylijohtaja Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriö
 • johtaja Tiina Silander opetus- ja kulttuuriministeriö
 • erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen Suomen Kuntaliittoliite
 • koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ryliite
 • erityisasiantuntija Risto-Matti Alanko Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
 • elinkeinopolitiikan johtaja Heikki Kuutti Uusitalo Sivistystyönantajat ryliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Opetushallitusliite

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 177/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43910
HE 177/2022 vp SiV 27.09.2022 johtaja Tanja Auvinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44042
HE 177/2022 vp SiV 27.09.2022 opetusneuvos Mervi Eskelinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44043
HE 177/2022 vp SiV 27.09.2022 toimitusjohtaja Eija Koivuranta, Väestöliitto ry Asiantuntijalausunto
liite C 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-44044
HE 177/2022 vp SiV 27.09.2022 toimitusjohtaja Eija Koivuranta, Väestöliitto ry Asiantuntijalausunto
liite D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43904
HE 177/2022 vp SiV 27.09.2022 kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
liite E 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-44416
HE 177/2022 vp SiV 27.09.2022 kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
liite F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44047
HE 177/2022 vp SiV 27.09.2022 elinkeinopoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen, Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
liite G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44000
HE 177/2022 vp SiV 27.09.2022 erityisasiantuntija Auli Setälä, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
liite H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44001
HE 177/2022 vp SiV 27.09.2022 varhaiskasvatuksen asiantuntija Jaana Lahdenperä-Laine, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL Asiantuntijalausunto
liite I 4

Ennakkokäsittely 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtaja Tanja Auvinen sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • opetusneuvos Mervi Eskelinen opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • toimitusjohtaja Eija Koivuranta Väestöliitto ryliite
 • kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen Suomen Kuntaliittoliite
 • elinkeinopoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen Sivistystyönantajat ryliite
 • erityisasiantuntija Auli Setälä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ryliite
 • varhaiskasvatuksen asiantuntija Jaana Lahdenperä-Laine Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOLliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 157/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43873
HE 157/2022 vp SiV 27.09.2022 Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore Asiantuntijalausunto
liite A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44281
HE 157/2022 vp SiV 27.09.2022 Suomen Taiteilijaseura Asiantuntijalausunto
liite B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44004
HE 157/2022 vp SiV 27.09.2022 Suomen museoliitto ry Asiantuntijalausunto
liite C 5

Ennakkokäsittely 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporeliite
 • Suomen Taiteilijaseuraliite
 • Suomen museoliitto ryliite

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 28.9.2022 kello 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Lahtinen