Viimeksi julkaistu 28.9.2022 15.21

Pöytäkirja SiVP 74/2022 vp Sivistysvaliokunta Keskiviikko 28.9.2022 klo 11.30—12.42

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd jäsen Sanna Antikainen ps jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Veronika Honkasalo vas jäsen Kaisa Juuso ps (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) (3 osittain) jäsen Emma Kari vihr jäsen Hilkka Kemppi kesk (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) (3 osittain) jäsen Pasi Kivisaari kesk jäsen Ari Koponen ps jäsen Mikko Ollikainen r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) jäsen Ville Valkonen kok jäsen Sofia Vikman kok varajäsen Johan Kvarnström sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (3, 21 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  valiokuntaneuvos Maiju Tuominen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-39108
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta
liite A 3

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen kappaleen 20 ensimmäisestä virkkeestä poistettiin sana ”osaltaan”. 

Valiokunnan lausumaehdotuksessa 2 sana ”ryhtyy” korvattiin sanalla ”arvioi” ja sana ”arvioimaan” poistettiin. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 27.10.2022. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 148/2022 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 158/2022 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 159/2022 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 160/2022 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 161/2022 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2022 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 177/2022 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2022 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

13. Lakialoite laiksi opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 25/2019 vp

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 156/2022 vp käsittelyyn. 

14. Lakialoite laiksi opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 26/2019 vp

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 156/2022 vp käsittelyyn. 

15. Lakialoite laiksi opintotukilain 11 ja 11 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 71/2020 vp

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 156/2022 vp käsittelyyn. 

16. Lakialoite laiksi opintotukilain 15 d §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 29/2021 vp

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 156/2022 vp käsittelyyn. 

17. Lakialoite laiksi opintotukilain 17 ja 27 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 52/2021 vp

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 156/2022 vp käsittelyyn. 

18. Toimenpidealoite kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulon turvaamisesta poikkeusaikana ja välittömästi sen jälkeen

ToimenpidealoiteTPA 49/2020 vp

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 156/2022 vp käsittelyyn. 

19. Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2021

KertomusK 19/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

20. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 99/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-38155
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
liite A 20

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Ed. Antikainen ehdotti ed. Koposen kannattamana, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä ilmenevän sisällön. Seuranneessa äänestyksessä lausuntoluonnos voitti ed. Antikaisen ehdotuksen äänin 11—3. 

Perustelujen kappaleen 1 loppuun lisättiin uusi virke: ”Sivistysvaliokunta kannattaa toimenpiteitä, joilla opiskelijoiden ja tutkijoiden maahantuloa sujuvoitetaan ja mahdollistetaan.” 

Perustelujen kappaleen 7 jälkeen lisättiin uusi kappale: ”Sivistysvaliokunta katsoo, etteivät käsittelymaksut saa muodostua maahantulon tosiasialliseksi esteeksi.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Antikainen, Juuso ja Koponen. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 157/2022 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

22. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

23. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous torstaina 29.9.2022 kello 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Maiju 
Tuominen