Pöytäkirja
SiVP
9
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Perjantai 21.2.2020 klo 11.30—12.53
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
jäsen
Sanna
Antikainen
ps (4,5 osittain)
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Emma
Kari
vihr (1, 2, 3, 4)
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd (1, 2, 3, 4)
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Ari
Koponen
ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Pirkka-Pekka
Petelius
vihr
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok (4)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Toimenpidealoite koulumatkatuen myöntämisestä kahteen osoitteeseen
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
_ A 4
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-286382
Hallituksen esitys eduskunnalle Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Valiokunnan yksityiskohtaisten perustelujen neljänneksi viimeisen kappaleen kolmannen virkkeen sanat ”erittäin selventävänä ja tärkeänä” korvattiin sanalla ”välttämättömänä”. 
Muilta osin luonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Sivistysvaliokunnan sidosryhmätapaamiset
Valiokunnan oma asia
O 50/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286091
O 50/2019 vp SiV 21.02.2020 toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, Suomen Kotiseutuliitto ry Asiantuntijalausunto
_ A 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-286092
O 50/2019 vp SiV 21.02.2020 toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, Suomen Kotiseutuliitto ry Asiantuntijalausunto
_ B 5
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
toiminnanjohtaja
Riitta
Vanhatalo
Suomen Kotiseutuliitto ry
liite
järjestöpäällikkö
Liisa
Lohtander
Suomen Kotiseutuliitto ry
hallituksen jäsen
Teppo
Ylitalo
Suomen Kotiseutuliitto ry
kehittämispäällikkö
Anu
Talka
Etelä-Karjalan liitto
kehittämispäällikkö
Heli
Gynther
Etelä-Savon maakuntaliitto
kehittämisasiantuntija
Hanna
Hangasluoma
Etelä-Pohjanmaan liitto
aluekehitysasiantuntija
Helena
Aaltonen
Kainuun liitto
aluekehitysasiantuntija
Mia
Hämäläinen
Kymenlaakson liitto
ohjelmajohtaja
Elina
Hykkönen
Pirkanmaan liitto
kulttuuripäällikkö
Tarja
Hautamäki
Pohjanmaan liitto
kulttuuriasiantuntija
Pentti
Ojajärvi
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
erityisasiantuntija, kulttuuri
Auli
Suorsa
Pohjois-Pohjanmaan liitto
aluekehitysasiantuntija
Krista
Tupala
Satakuntaliitto
erityisasiantuntija, kulttuuri
Tarja
Haili
Uudenmaan liitto
erikoissuunnittelija
Katri
Koivisto
Varsinais-Suomen liitto
6
Muut asiat
- Merkittiin tiedoksi Romanian parlamentin valtuuskunnan vierailu 27.2.2020 klo 10.30. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 25.2.2020 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
Viimeksi julkaistu 25.2.2020 11:27