Pöytäkirja
StVP
35
2019 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tiistai 26.11.2019 klo 10.00—10.50
Läsnä
puheenjohtaja
Anu
Vehviläinen
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok (4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr (4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Merja
Kyllönen
vas
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (7, 8) (6 osittain)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Pia
Kauma
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Toimenpidealoite saattohoidon kokonaisvaltaisen kehittämistyöhankkeen aloittamisesta ja työryhmän asettamisesta sosiaali- ja terveysministeriössä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-276360
HE 80/2019 vp StV 26.11.2019 budjettineuvos Outi Luoma-Aho, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
budjettineuvos
Outi
Luoma-Aho
valtiovarainministeriö
liite
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-276361
HE 83/2019 vp StV 26.11.2019 budjettineuvos Outi Luoma-Aho, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnassa oli kuultavana: 
budjettineuvos
Outi
Luoma-Aho
valtiovarainministeriö
liite
6
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämistä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-276017
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämistä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi
A 6
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 27.11.2019 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 26.11.2019 16.39