Pöytäkirja
StVP
36
2019 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 27.11.2019 klo 9.30—10.35
Läsnä
puheenjohtaja
Anu
Vehviläinen
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok (3, 4, 5, 6)
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk (1, 2)
jäsen
Kim
Berg
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Noora
Koponen
vihr (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Merja
Kyllönen
vas
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok (3, 4) (5 osittain)
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Pia
Kauma
kok (3, 4, 5, 6)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 5/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 4/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 29.11.2019 klo 9.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 27.11.2019 11:03