Viimeksi julkaistu 1.11.2021 12.48

Pöytäkirja StVP 37/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Keskiviikko 6.10.2021 klo 9.30—10.32

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps jäsen Pia Kauma kok (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) jäsen Noora Koponen vihr jäsen Terhi Koulumies kok (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)  jäsen Merja Kyllönen vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain) jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19) (11, 15 osittain) jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 140/2021 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2021 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2021 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

7.  Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2020

KertomusK 6/2021 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

8.  Toimenpidealoite omaishoidon tuesta ja sen kriteerien valtakunnallisesta yhtenäistämisestä Suomessa

ToimenpidealoiteTPA 71/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2021 vp
Lisäselvitys EDK-2021-AK-394564
HE 107/2021 vp StV 06.10.2021 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Asiantuntijalausunto
A 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390960
HE 107/2021 vp StV 28.09.2021 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
B 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391727
HE 107/2021 vp StV 06.10.2021 Rinnakkaislääketeollisuus ry Asiantuntijalausunto
C 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391958
HE 107/2021 vp StV 06.10.2021 Suomen Farmasialiitto Asiantuntijalausunto
D 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391726
HE 107/2021 vp StV 06.10.2021 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
E 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391421
HE 107/2021 vp StV 28.09.2021 Apteekki Punavuori Asiantuntijalausunto
F 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390797
HE 107/2021 vp StV 28.09.2021 Apteekki Seppälä Asiantuntijalausunto
G 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390954
HE 107/2021 vp StV 28.09.2021 Vaalan Apteekki Asiantuntijalausunto
H 10

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealiite
 • Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
 • Rinnakkaislääketeollisuus ryliite
 • Suomen Farmasialiittoliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • Apteekki Punavuoriliite
 • Apteekki Seppäläliite
 • Vaalan Apteekkiliite

10.  Toimenpidealoite vammais- ja harvinaissairausvaltuutetun viran perustamisesta

ToimenpidealoiteTPA 72/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 103/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-394965
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta
A 11

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

12.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-394640
Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta
A 12

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä lisättiin kappaleen 11 loppuun uusi virke seuraavasti: "Valiokunta pitää tärkeänä, että Rikosseuraamuslaitos ja tulevat hyvinvointialueet yhteistyössä laativat rikoksesta tuomittujen henkilöiden päihdehuollon hoitoonohjauksen käytännön toimintamallit." 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 131/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 15/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 29/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391890
HE 131/2021 vp StV 28.09.2021 lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391738
HE 131/2021 vp StV 28.09.2021 ylitarkastaja Oona Mölsä, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
B 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391725
HE 131/2021 vp StV 28.09.2021 ylitarkastaja Outi Leinonen, Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
C 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391761
HE 131/2021 vp StV 28.09.2021 lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
D 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391891
HE 131/2021 vp StV 28.09.2021 apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
E 13
Lisäselvitys EDK-2021-AK-391973
HE 131/2021 vp StV 28.09.2021 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Asiantuntijalausunto
F 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-392247
HE 131/2021 vp StV 29.09.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
G 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-392031
HE 131/2021 vp StV 29.09.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
H 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-392032
HE 131/2021 vp StV 29.09.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
I 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-392033
HE 131/2021 vp StV 29.09.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
J 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-392036
HE 131/2021 vp StV 29.09.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
K 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391763
HE 131/2021 vp StV 29.09.2021 johtaja Kati Kuusisto, Tapahtumateollisuus ry Asiantuntijalausunto
L 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-392135
HE 131/2021 vp StV 29.09.2021 pääsihteeri Rosa Meriläinen, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry Asiantuntijalausunto
M 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391957
HE 131/2021 vp StV 29.09.2021 juristi Mirkka Kivilehto, Muusikkojen liitto Asiantuntijalausunto
N 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391983
HE 131/2021 vp StV 29.09.2021 toimitusjohtaja Liisa Ansala, Lapin Kauppakamari Asiantuntijalausunto
O 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-392153
HE 131/2021 vp StV 29.09.2021 toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen, Rovaniemen Matkailu- ja Markkinointi Oy, Visit Rovaniemi Asiantuntijalausunto
P 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-392545
HE 131/2021 vp StV 29.09.2021 toimitusjohtaja Miika Huttunen, Slush Asiantuntijalausunto
Q 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393325
HE 131/2021 vp StV 06.10.2021 LiveFIN ry Asiantuntijalausunto
R 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393326
HE 131/2021 vp StV 06.10.2021 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Asiantuntijalausunto
S 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395175
HE 131/2021 vp StV 06.10.2021 koronavalmistelun yhteyspäällikkö Hanna Laine, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
T 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393316
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
U 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393301
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 infektiosairauksien linjajohtaja, ylilääkäri Asko Järvinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
V 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-394005
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 infektiosairauksien linjajohtaja, ylilääkäri Asko Järvinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
W 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393648
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 yhteiskuntasuhdejohtaja Sami Lahdensuo, Finnair Oyj Asiantuntijalausunto
X 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393813
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 varatoimitusjohtaja Hans Ahlström, Suomen Varustamot ry Asiantuntijalausunto
Y 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393606
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 ylilääkäri Jutta Peltoniemi, Turun kaupunki Asiantuntijalausunto
Z 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394045
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 johtava lääkäri Jukka Ronkainen, Tornion kaupunki Asiantuntijalausunto
Å 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394043
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 johtajaylilääkäri Jukka Mattila, Lapin sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
Ä 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393605
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 johtajaylilääkäri Jukka Mattila, Lapin sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
Ö 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393965
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 professori Olli Vapalahti, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
AA 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393516
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
BB 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393608
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
CC 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394041
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
DD 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393347
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 Digi- ja väestötietovirasto Asiantuntijalausunto
EE 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394408
HE 131/2021 vp StV 06.10.2021 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
FF 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393604
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
GG 13
Lisäselvitys EDK-2021-AK-393593
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Asiantuntijalausunto
HH 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393596
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 Tulli Asiantuntijalausunto
II 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393623
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
JJ 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393668
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 Finavia Oyj Asiantuntijalausunto
KK 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393450
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
LL 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393964
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry Asiantuntijalausunto
MM 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393784
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 Music Finland ry Asiantuntijalausunto
NN 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390781
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 Suomen Filmikamari ry Asiantuntijalausunto
OO 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393650
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry Asiantuntijalausunto
PP 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393551
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 Suomen Näyttelijäliitto ry Asiantuntijalausunto
QQ 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393303
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 Suomen Olympiakomitea ry Asiantuntijalausunto
RR 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393790
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 Suomen Salibandyliitto ry Asiantuntijalausunto
SS 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391955
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 Suomen Teatterit ry Asiantuntijalausunto
TT 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393653
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
UU 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393966
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 apulaisprofessori Tarja Sironen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
VV 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-392560
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 professori Seppo Parkkila, Tampereen yliopisto Asiantuntijalausunto
WW 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-392559
HE 131/2021 vp StV 01.10.2021 professori Risto Roine, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
XX 13

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 15/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 29/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 28.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilä oikeusministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Mira Turpeinen oikeusministeriö
 • ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastoliite
 • ylitarkastaja Outi Leinonen Rajavartiolaitosliite
 • lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen Lapsiasiavaltuutetun toimistoliite
 • apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimistoliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealiite

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 29.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • toimitusjohtaja Timo Lappi Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ryliite
 • johtaja Kati Kuusisto Tapahtumateollisuus ryliite
 • pääsihteeri Rosa Meriläinen Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ryliite
 • juristi Mirkka Kivilehto Muusikkojen liittoliite
 • toimitusjohtaja Liisa Ansala Lapin Kauppakamariliite
 • toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen Rovaniemen Matkailu- ja Markkinointi Oy, Visit Rovaniemiliite
 • toimitusjohtaja Miika Huttunen Slushliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • LiveFIN ryliite
 • Palvelualojen työnantajat PALTA ryliite

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 1.10.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • koronavalmistelun yhteyspäällikkö Hanna Laine Helsingin kaupunkiliite
 • kaupunginjohtaja Ritva Viljanen Vantaan kaupunkiliite
 • ylilääkäri Kirsi Valtonen Vantaan kaupunki
 • infektiosairauksien linjajohtaja, ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriliite
 • yhteiskuntasuhdejohtaja Sami Lahdensuo Finnair Oyjliite
 • varatoimitusjohtaja Hans Ahlström Suomen Varustamot ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealiite
 • valtiovarainministeriöliite
 • liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitusliite
 • Tulliliite
 • Kansaneläkelaitosliite
 • Digi- ja väestötietovirastoliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • Finavia Oyjliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Suomen Yrittäjät ryliite
 • Messu- ja tapahtumajärjestäjät ryliite
 • Music Finland ryliite
 • Suomen Filmikamari ryliite
 • Suomen Näyttelijäliitto ryliite
 • Suomen Teatterit ryliite
 • Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ryliite
 • Suomen Olympiakomitea ryliite
 • Suomen Salibandyliitto ryliite
 • professori Risto Roine Turun yliopistoliite
 • professori Seppo Parkkila Tampereen yliopistoliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 1.10.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • ylilääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupunkiliite
 • johtava lääkäri Jukka Ronkainen Tornion kaupunkiliite
 • johtajaylilääkäri Jukka Mattila Lapin sairaanhoitopiiriliite
 • professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriliite
 • apulaisprofessori Tarja Sironen Helsingin yliopistoliite

14.  Toimenpidealoite koronatodistuksen käyttöönotosta

ToimenpidealoiteTPA 41/2021 vp

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 131/2021 vp käsittelyyn. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394502
HE 146/2021 vp StV 05.10.2021 budjettineuvos Outi Luoma-Aho, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394476
HE 146/2021 vp StV 05.10.2021 talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394606
HE 146/2021 vp StV 05.10.2021 hallinto-ja talousjohtaja Mia Nykopp, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
C 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394546
HE 146/2021 vp StV 05.10.2021 pääjohtaja Outi Antila, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
D 15
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-394548
HE 146/2021 vp StV 05.10.2021 pääjohtaja Outi Antila, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
E 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394541
HE 146/2021 vp StV 05.10.2021 johtaja Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
F 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394220
HE 146/2021 vp StV 05.10.2021 pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
G 15
Muu asiakirja EDK-2021-AK-395219
ptk_ote_290921.pdf
H 15
Esityslistan liite EDK-2021-AK-395225
ptk_ote_PuNe_290921.pdf

Ennakkokäsittely 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.10.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • budjettineuvos Outi Luoma-Aho valtiovarainministeriöliite
 • budjettineuvos Virpi Vuorinen valtiovarainministeriö
 • talousjohtaja Mikko Staff sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • hallinto-ja talousjohtaja Mia Nykopp Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • kehittämisjohtaja Anu Muuri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • pääjohtaja Outi Antila Kansaneläkelaitosliite
 • talousjohtaja Kai Ollikainen Kansaneläkelaitos
 • taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio Kansaneläkelaitos
 • aktuaaripäällikkö Pertti Pykälä Kansaneläkelaitos
 • johtaja Tarja Myllärinen Suomen Kuntaliittoliite
 • pääsihteeri Vertti Kiukas SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ryliite

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Puhemiesneuvoston pöytäkirjanote 29.9.2021. 

Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 

16.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020

KertomusK 8/2021 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

17.  Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

KertomusK 17/2021 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.12.2021. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

18.  Muut asiat

Hyväksyttiin vierailukutsu Kevaan keskiviikkona 20.10.2021 klo 16.00. 

19.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 8.10.2021 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo