Pöytäkirja
StVP
38
2019 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tiistai 3.12.2019 klo 10.00—10.43
Läsnä
puheenjohtaja
Anu
Vehviläinen
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok (pj. 4 osittain—6)
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr (3, 4 osittain)
jäsen
Merja
Kyllönen
vas (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (4 osittain)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Sofia
Virta
vihr (4 osittain)
varajäsen
Petri
Huru
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Lisäselvitys EDK-2019-AK-277932
LA 36/2019 vp StV 03.12.2019 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277938
LA 36/2019 vp StV 03.12.2019 Sotainvalidien Veljesliitto ry, Suomen Sotaveteraaniliitto ry, Rintamaveteraaniliitto ry Asiantuntijalausunto
B 3
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Sotainvalidien Veljesliitto ry, Suomen Sotaveteraaniliitto ry, Rintamaveteraaniliitto ry
liite
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277863
HE 95/2019 vp StV 03.12.2019 neuvotteleva virkamies Joni Komulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-277864
HE 95/2019 vp StV 03.12.2019 neuvotteleva virkamies Joni Komulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277913
HE 95/2019 vp StV 03.12.2019 yksikön päällikkö Juuso Rahkola, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277896
HE 95/2019 vp StV 03.12.2019 johtaja Johanna Seppänen, Findata – Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277956
HE 95/2019 vp StV 03.12.2019 Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277865
HE 95/2019 vp StV 03.12.2019 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277867
HE 95/2019 vp StV 03.12.2019 Lääketeollisuus ry Asiantuntijalausunto
G 4
Ennakkokäsittely 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Joni
Komulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
yksikön päällikkö
Juuso
Rahkola
Kansaneläkelaitos
liite
lakimies
Tarja
Pollari
Kansaneläkelaitos
johtaja
Johanna
Seppänen
Findata – Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen
liite
lakimies
Kirsi
Talonen
Findata – Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Helsingin yliopisto
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
Lääketeollisuus ry
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 5.12.2019 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 4.3.2020 12.24