Pöytäkirja
StVP
39
2019 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Torstai 5.12.2019 klo 10.00—10.40
Läsnä
puheenjohtaja
Anu
Vehviläinen
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9)
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Merja
Kyllönen
vas (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (4, 5, 6, 7, 8, 9)
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Lakialoite laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 71/2019 vp StV 05.12.2019 neuvotteleva virkamies Annika Parsons, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Annika
Parsons
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
5
Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-278502
Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
A 5
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-278725
HE 95/2019 vp StV 05.12.2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
A 6
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-278494
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta
B 6
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Terapiatakuu mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi
Kansalaisaloite
Päätettiin järjestää asiasta julkinen kuuleminen torstaina 13.2.2020 klo 10.00–12.00. 
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 10.12.2019 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 4.3.2020 12.27