Pöytäkirja
StVP
42
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Torstai 3.9.2020 klo 11.00—11.38
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (5 osittain)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että täysistunnossa 1.9.2020 on myönnetty vapautus ed. Kyllöselle sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä ja ed. Kivelälle varajäsenyydestä. 
Merkittiin, että täysistunnossa 2.9.2020 on valiokuntien täydennysvaalissa valittu sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Sarkkinen ja varajäseneksi ed. Kyllönen. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 8/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312012
HE 105/2020 vp StV 03.09.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312011
HE 105/2020 vp StV 03.09.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
B 5
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
liite
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. (Kutsutaan etäkuultaviksi: STM, VM, Kela, THL, Kuntaliitto, Soste ja Takuusäätiö sr. Kirjalliset lausunnot: Lastensuojelun Keskusliitto, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Itä-Suomen yliopisto/Yhteiskuntatieteiden laitos ja Tampereen yliopisto/Yhteiskuntatieteiden tiedekunta) 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamiseksi kaudeksi 2021–2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311164
UJ 20_2020 vp - U 27_2020 vp vaiteliaisuuspyyntö poistettu 23.7.2020 perusmuistio
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 20/2020 vp - U 27/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian eikä jatkokirjelmän (UJ 20/2020 vp - U 27/2020 vp) johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kliinisten tutkimusten tekemisestä ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittamisesta (COM(2020) 261 final)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunta toteaa, että asian käsittely EU-tasolla on päättynyt. Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Kliinisten tutkimusten tekeminen ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittaminen, asetus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310473
Kliinisten tutkimusten tekeminen ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittaminen, asetus
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje / Komission aloite covid-19 rokotehankintayhteistyöstä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-309825
EU; Komission aloite covid-19-rokotehankintayhteistyöstä
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Covid-19-tartuntaketjujen jäljittämistä tukevien kansallisten mobiilisovellusten yhteentoimivuus; Komission ehdotus sähköisistä terveyspalveluista vastaavien kansallisten viranomaisten verkoston perustamista, hallinnointia ja toimintaa koskevista säännöistä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2019/1765/EU muuttamisesta ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/890/EU kumoamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310917
Covid-19-tartuntaketjujen jäljittämistä tukevien kansallisten mobiilisovellusten yhteentoimivuus; Komission ehdotus sähköisistä terveyspalveluista vastaavien kansallisten viranomaisten verkoston perustamista, hallinnointia ja toimintaa koskevista säännöistä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2019/1765/EU muuttamisesta ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/890/EU kumoamisesta
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Toimenpidealoite ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden vierailuohjeistuksesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
13
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-312063
lainsäädäntösuunnitelma.pdf
A 13
Esityslistan liite EDK-2020-AK-312268
StV työtilanne.pdf
B 13
Merkittiin jaetuksi lainsäädäntösuunnitelma syksylle 2020 ja keskusteltiin valiokunnan työtilanteesta. 
14
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 10.9.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 3.9.2020 17.22