Pöytäkirja
StVP
44
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 16.9.2020 klo 9.30—10.20
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Terhi
Koulumies
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja yleisestä asumistuesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-314593
HE_126_2020.pdf
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
8
Toimenpidealoite ympärivuorokautisen hoivan valtakunnallisista yhtenäisistä kriteereistä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
9
Toimenpidealoite asiakkaiden istumapaikkavaatimuksen poistamisesta ulkoilmatapahtumien anniskelualueilla
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
10
Toimenpidealoite suolistosyöpäseulonnan lisäämisestä valtakunnalliseen seulontaohjelmaan
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
11
Toimenpidealoite koronan aiheuttaman tulojen alenemisen huomioimiseksi ja korjaamiseksi vanhempainpäivärahan määrityksessä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314359
HE 105/2020 vp StV 16.09.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314011
HE 105/2020 vp StV 16.09.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 12
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-313808
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
C 12
HE_105_2020_ ps.pdf
D 12
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Kansaneläkelaitos
liite
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Juvonen ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen mukainen pohja. 
Mietintöluonnos otettiin käsittelyn pohjaksi äänin 9—5. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ed. Juvonen varasi tilaisuuden vastalauseen jättämiseen, ilmoitettiin, että se on jätettävä viimeistään tänään 16.9.2020 klo 12.00. 
Mietintöön jätettiin vastalause: Ed:t Juvonen, Reijonen, Juuso, Laiho, Koulumies. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
13
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-313234
Hallituksen vuosikertomus 2019
16.9.2020
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313718
HE 18/2020 vp StV 11.09.2020 neuvotteleva virkamies Merituuli Mähkä, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313706
HE 18/2020 vp StV 11.09.2020 ylilääkäri, jaostopäällikkö Pirjo Inki, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Asiantuntijalausunto
B 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313748
HE 18/2020 vp StV 11.09.2020 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
C 15
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 11.9.2020: 
Kuultavina olivat: 
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
ylilääkäri
Ritva
Halila
sosiaali- ja terveysministeriö
ylilääkäri, jaostopäällikkö
Pirjo
Inki
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
liite
lakimies
Hanna
Veijalainen
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
16
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
17
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 18.9.2020 klo 9.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 18.9.2020 16.58