Pöytäkirja
StVP
45
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 23.9.2020 klo 9.30—10.36
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Terhi
Koulumies
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315190
HE 18/2020 vp StV 18.09.2020 tutkimuspäällikkö Arto Palmu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315191
HE 18/2020 vp StV 18.09.2020 hallintojohtaja Ritva Kujala, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315164
HE 18/2020 vp StV 18.09.2020 projektipäällikkö Outi Konttinen, Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315172
HE 18/2020 vp StV 18.09.2020 terveyspoliittinen asiantuntija Mervi Kattelus, Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315155
HE 18/2020 vp StV 18.09.2020 erityisasiantuntija Mia Bengtström, Lääketeollisuus ry Asiantuntijalausunto
E 4
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 18.9.2020: 
Kuultavina olivat: 
tutkimuspäällikkö
Arto
Palmu
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
hallintojohtaja
Ritva
Kujala
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
liite
projektipäällikkö
Outi
Konttinen
Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA
liite
terveyspoliittinen asiantuntija
Mervi
Kattelus
Suomen Lääkäriliitto ry
liite
erityisasiantuntija
Mia
Bengtström
Lääketeollisuus ry
liite
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-315701
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
A 5
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin seuraavat lisäykset: 
Kappaleen kolme toiseksi viimeisen virkkeen loppuun : ”, sen sijaan että kuntien päätöksiä ohjaavat kuntouttavan työtoiminnan budjettivaikutukset.” 
Uusi 12 kappale: ”Valiokunta nostaa esille huolen kuntien kyvystä rahoittaa palvelut, kuntouttavan työtoiminnan valtion korvaustason jälkeenjääneisyydestä sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöstön saatavuudesta. Lisäksi ammattipätevyysvaatimuksia eri lakien mukaisissa työllisyyspalveluissa tulee selkeyttää.” 
Muilta osin mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 126/2020 vp StV 23.09.2020 hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315170
HE 126/2020 vp StV 18.09.2020 budjettineuvos Tero Tyni, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314772
HE 126/2020 vp StV 18.09.2020 johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315161
HE 126/2020 vp StV 18.09.2020 aluehallintoylilääkäri Anne Hiiri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315166
HE 126/2020 vp StV 18.09.2020 hallintojohtaja Lauri Tanner, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315167
HE 126/2020 vp StV 18.09.2020 hallintojohtaja Lauri Tanner, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315298
HE 126/2020 vp StV 18.09.2020 lakimies Santeri Lindholm, Oulun kaupunki Asiantuntijalausunto
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 18.9.2020: 
Kuultavina olivat: 
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
budjettineuvos
Tero
Tyni
valtiovarainministeriö
liite
johtava lakimies
Pirkka-Petri
Lebedeff
Suomen Kuntaliitto
liite
aluehallintoylilääkäri
Anne
Hiiri
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
liite
hallintojohtaja
Lauri
Tanner
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
lakimies
Santeri
Lindholm
Oulun kaupunki
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 24.9.2020 klo 10.00; Arkadiasali. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 23.9.2020 12.20