Pöytäkirja
SuVP
2
2020 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 12.2.2020 klo 12.30—13.47
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps (7, 8, 9, 10, 11) (6 osittain)
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps () (6 osittain)
jäsen
Hannakaisa
Heikkinen
kesk () (6 osittain)
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Anne
Kalmari
kesk () (6 osittain)
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd () (6 osittain)
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk () (6 osittain)
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd () (6 osittain)
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr (7, 8, 9, 10, 11) (6 osittain)
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
varajäsen
Matias
Mäkynen
sd
varajäsen
Anders
Norrback
r
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk (7, 8, 9, 10, 11) (6 osittain)
varajäsen
Jenna
Simula
ps
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Peter
Östman
kd
Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja
Mats
Löfström
r
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 24 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallinnolliset asiat
Todettiin, että ed. Kauma on valittu suuren valiokunnan jäseneksi sekä ed. Marttinen suuren valiokunnan varajäseneksi täysistunnossa 11.2.2020. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283476
Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
A4
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283475
Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
B4
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, tulevaisuusvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
Päätetään lähettää asia työjaostoon. 
5
Valtineuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisäavun myöntämisestä Jordanian kuningaskunnalle
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoittaminen valtiosopimuksen kautta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
alivaltiosihteeri
Tuomas
Saarenheimo
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Jussi
Lindgren
valtioneuvoston kanslia
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Kiljunen, Essayah, Satonen, Halla-aho, Suomela, Biaudet, Koskinen ja Immonen. Alivaltiosihteeri Saarenheimo ja neuvotteleva virkamies Lindgren vastasivat puheenvuoroihin. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Kiljunen, Essayah, Mäkelä, immonen ja Arhinmäki. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
A7
Jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten suureen valiokuntaan, perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, tarkastusvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, puolustusvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, tulevaisuusvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 2/2020 vp. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta jatkokirjelmän sisällöstä. 
Asiakohdat 7 ja 8 käsiteltiin yhdessä. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies
Satu
Keskinen
valtioneuvoston kanslia
budjettineuvos
Panu
Kukkonen
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Vesa
Kulmala
valtiovarainministeriö
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Puheenvuoron käyttivät ed. Mäkelä, Virolainen ja Essayah. 
8
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies
Satu
Keskinen
valtioneuvoston kanslia
budjettineuvos
Panu
Kukkonen
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Vesa
Kulmala
valtiovarainministeriö
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
9
Euroopan unionin neuvoston kokous 13.2.2020 (Ylimääräinen terveysneuvosto, uusi koronavirus)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A9
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
10
Muut asiat
Valiokunnan matka Brysseliin ma 20.4.- ti 21.4.2020, delegaation koko 25 + 2 virkamiestä. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 14.2.2020 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
Viimeksi julkaistu 12.2.2020 14:54