Pöytäkirja
SuVP
4
2020 vp
Suuri valiokunta
Tiistai 18.2.2020 klo 11.30—12.09
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Lulu
Ranne
ps (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
varajäsen
Matias
Marttinen
kok (1, 2) (3 osittain)
varajäsen
Matias
Mäkynen
sd
varajäsen
Anders
Norrback
r (1, 2) (3 osittain)
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Peter
Östman
kd (3 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 21 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto 20.2.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
pääministeri
Sanna
Marin
Avustajinaan:Kare Halonen, osastopäällikkö, EU-asioiden valtiosihteeri, valtioneuvoston kansliaJari Luoto, Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri, valtioneuvoston kansliaMatti Niemi, erityisavustaja, valtioneuvoston kanslia 
Pääministeri Marin esitteli kokouksen aiheen: EU:n monivuotinen rahoituskehys vuosille 2021–2027. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Satonen, Ovaska, Essayah, Kauma, Biaudet, Elomaa, Kurvinen, Guzenina, Wallinheimo, Mäkynen ja Kiljunen. Pääministeri Marin vastasi puheenvuoroihin. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion sisällöstä Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi, kunnes neuvottelut on saatettu päätökseen päättymiseen saakka. 
Todettiin, että suuri valiokunta hyväksyi asiassa eduskunnan kannan (SuVEK 1/2020 vp) 14.2.2020 pidetyssä kokouksessa (SuVP 3/2020 vp). Lisäksi todettiin, että perustuslain 93 §:n 2 momentin perusteella valtioneuvostolle on katsottava kuuluvan varsin laaja harkintavalta eduskunnan asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi valittavien keinojen suhteen (SuVL 12/2018 vp). 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 19.2.2020 klo 12.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 20.2.2020 15:51