Viimeksi julkaistu 5.10.2022 9.45

Pöytäkirja SuVP 47/2022 vp Suuri valiokunta Keskiviikko 28.9.2022 klo 13.00—13.40

Läsnä
puheenjohtaja Satu Hassi vihr 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps 2. varapuheenjohtaja Merja Kyllönen vas jäsen Eva Biaudet jäsen Ritva Elomaa ps jäsen Sari Essayah kd jäsen Maria Guzenina sd jäsen Olli Immonen ps jäsen Anne Kalmari kesk jäsen Pia Kauma kok (16, 17) (15 osittain) jäsen Ville Kaunisto kok jäsen Suna Kymäläinen sd jäsen Jouni Ovaska kesk jäsen Lulu Ranne ps jäsen Jussi Saramo vas jäsen Jenna Simula ps jäsen Saara-Sofia Sirén kok jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Sinuhe Wallinheimo kok jäsen Anne-Mari Virolainen kok varajäsen Sanna Antikainen ps varajäsen Heikki Autto kok varajäsen Inka Hopsu vihr varajäsen Anna Kontula vas varajäsen Jari Leppä kesk varajäsen Matias Marttinen kok varajäsen Hussein al-Taee sd varajäsen Peter Östman kd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Kaisa Männistö  valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 27 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valiokuntapaikkojen järjestely

Todetaan, että ed. Eeva Kalli on saanut vapautuksen suuren valiokunnan jäsenyydestä 

4. Hallituksen vuosikertomus 2021

KertomusK 2/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-43879
Hallituksen vuosikertomus 2021
(A 4)

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä lausunnon toisen kappaleen viimeiseen virkkeeseen lisättiin sanat "ja jatkuvasti kehittää". 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi korkeisiin energiahintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä (energianhinta-asetus)

Valtioneuvoston E-selvitysE 113/2022 vp(A 5)
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-44380
Komission ehdotus neuvoston asetukseksi korkeisiin energiahintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä (energianhinta-asetus)

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Todettiin, että asia on luonteeltaan perustuslain 96 §:n mukainen asia, joka on tuotu sen kiireellisyyden vuoksi eduskuntaan E-kirjeellä. Valiokunta pitää toimintatapaa perusteltuna. 

Valiokunta päätti pyytää talousvaliokunnan lausunnon. 

Todettiin, että asia on ollut ennakkokäsittelyssä talousvaliokunnassa. 

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 36/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Keskeytettiin asia käsittely ja jatkettiin sitä selvitysasiaa "Euroopan unionin neuvoston kokous 30.9.2022 (Ylimääräinen energianeuvosto)" käsiteltäessä. 

6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi varojen takaisinhankinnasta ja menetetyksi tuomitsemisesta (COM(2022) 245 final)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 73/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valiokunta päätti pyytää hallintovaliokunnan lausunnon. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan. 

7. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (väline Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamiseksi yhteishankintojen avulla)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 74/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty puolustusvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

8. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 75/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten ympäristövaliokuntaan. 

9. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta (ennallistamisasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 76/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Ovaska, Mäkelä, Essayah ja Kalmari. 

Valiokunta päätti pyytää perustuslakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunnon. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 

Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. Päätetään kutsua kuultavaksi: ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö ja valtioneuvoston kanslia. 

10. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Venäjän miehitetyillä alueilla myönnettyjen matkustusasiakirjojen tunnustamattomuudesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 114/2022 vp(A 10)
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-43900
EU_1098_2022-UM-2 Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Venäjän mie 3072950_1_0 230922

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Todettiin, että asia on luonteeltaan perustuslain 96 §:n mukainen asia, joka on tuotu sen kiireellisyyden vuoksi eduskuntaan E-kirjeellä. Valiokunta pitää toimintatapaa perusteltuna. 

Valiokunta päätti pyytää ulkoasiainvaliokunnan lausunnon. 

Valiokunta lähetti asian tiedoksi hallintovaliokuntaan. 

11. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 691/2011 muuttamisesta tiettyjen ympäristötilinpitoa koskevien moduulien käyttöön ottamiseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 112/2022 vp(A 11)
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-43688
Perusmuistio_ympäristötilinpito

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 

12. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannosta koskien rikosasioiden tietosuojadirektiivin arviointia ja uudelleentarkastelua

Valtioneuvoston E-selvitysE 116/2022 vp(A 12)
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-44372
Perusmuistio (E-kirje); Komission tiedonanto koskien rikosasioiden tietosuojadirektiivin arviointia ja uudelleentarkaste

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan ja lakivaliokuntaan. 

Valiokunta lähetti asian tiedoksi perustuslakivaliokuntaan. 

13. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 26/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 24/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 19/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 30/2022 vp
Valiokunnan lausuntoSuVL 10/2022 vp
U-jatkokirjelmäUJ 19/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 35/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-45209
U 26/2022 vp SuV 28.09.2022 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
(A 13)
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-45577
U 26/2022 vp SuV 28.09.2022 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Suomennos
(B 13)

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Ahvenanmaan maakunnan hallitusliite

14. Euroopan unionin neuvoston kokous 30.9.2022 (Ylimääräinen energianeuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 94/2022 vp

Valmistelu 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • valtiosihteeri Ann-Mari Kemell 

Estyneenä poissa oli: 

  • ministeri Mika Lintilä 

avustajanaanosastopäällikkö Riku Huttunenerityisasiantuntija Elina Hautakangaserityisasiantuntija Elina Johanssontyö- ja elinkeinoministeriö 

Valtiosihteeri Kemell esitteli kokouksen asian: 

- Neuvoston asetus korkeiden energian hintojen vuoksi toteutettavista hätätoimista (E 113/2022 vp) 

Jatkettiin edellä 5 §:ssä keskeytettyä asian käsittelyä. 

Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Wallinheimo, Suomela, Mäkelä, Ovaska, Hopsu, Essayah ja al-Taee. Valtiosihteeri Kemell vastasi puheenvuoroihin. 

Keskustelun aikana puheenjohtaja Hassi teki seuraavan pohjaesityksen eduskunnan kannaksi: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

Ed. Mäkelä esitti ed. Immosen kannattamana, että suuri valiokunta hyväksyisi seuraavan eduskunnan kannan: Komission kovalla kiireellä valmisteltu ehdotus energiahintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä sisältää ehdotuksia, jotka voivat tosiasiallisesti kääntyä tarkoitustaan vastaan. Vaikutusarviot ovat jääneet tekemättä, joten huoli toimimattomasta ehdotuksesta on tavanomaista korkeampi. Korkean huoltovarmuuden turvaamiseksi eurooppalainen sähkömarkkinamalli tulisi poistaa energiakriisin ajaksi, sillä mekanismia ei olla suunniteltu nykytilanteen mukaisiin pitkäaikaisiin kriiseihin. Komissio on hakenut monia kiertoteitä ylläpitääkseen kyseistä markkinamallia. Tästä syystä ehdotus on tuottokattojen ja niin sanottujen windfall-verojen myötä rakentunut sekavaksi ja suureksi kokonaisuudeksi. Solidaarisuusmaksu tosiasiallisesti vero, mikä ei kuulu komission toimivaltaan. Tuottokatto ja windfall-vero ovat puolestaan finanssipoliittisia eli valtion talouspoliittisia toimia, mitkä eivät nekään kuulu komission toimivaltaan. Tämän vuoksi ne on syytä torjua. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on tiedottanut, ettei tulevan talven sähkön riittävyyttä voida pitää varmana. Tällainen tilanne merkitsee sähköpulaa. Tällaiseen tilanteeseen voi vaikuttaa vain kahdella tavalla: kulutusta voidaan vähentää tai sähkön tuotantoa lisätä. Näistä vain kulutuksen leikkaus toimii akuutissa kriisitilanteessa. Tästä syystä komission ehdotuksen sähkön kulutuksen vähentämiseen tähtäävät toimet ovat kannatettavia. Kulutuksen vähentämisen toteutustapa tulee olla jäsenmaiden päätäntävallassa erilaisten sähkön tuotantotapojen vuoksi. Suuri valiokunta katsoo, että valtioneuvoston tulee torjua komission ehdotus (E 113/2022 vp) kaikilta muilta paitsi sähkön kulutuksen vähentämiseen tähtääviltä osin. 

Ed. Virolainen esitti ed. Wallinheimon kannattamana, että suuri valiokunta hyväksyisi seuraavan eduskunnan kannan: Suomen neuvottelutavoitteiksi on otettava Talousvaliokunnan (TaVL 36/2022 vp) eriävässä mielipiteessä 2 esitetyt seikat. 

Ed. Essayah esitti, että suuri valiokunta hyväksyisi seuraavan eduskunnan kannan: Suomen tavoitteena tulee olla esityksen veroluonteisten maksujen ja jäsenvaltioiden välisten tulonsiirtomekanismien hylkääminen. Kansalaisten tukeminen korkeiden energianhintojen takia kuuluu jäsenvaltioille. Esityksen vaikutusarvioiden puute voi johtaa arvaamattomiin seurauksiin. Energiansäästötoimet tulee suunnitella esityksen mukaisesti kansallisella tasolla. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin ensin äänestää ed. Virolaisen ehdotuksesta ed. Mäkelän ehdotusta vastaan. Tässä äänestyksessä ed. Virolaisen ehdotus voitti ed. Mäkelän ehdotuksen äänin 10-5, 9 tyhjää. Tämän jälkeen äänestettiin ed. Virolaisen ehdotuksesta pohjaehdotusta vastaan. 

Pohjaesitys hyväksyttiin äänin 15-6, 5 tyhjää. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 104/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

15. Muut asiat

Komissaaritapaamiset: 

- komissaari Jutta Urpilainen, kansainväliset kumppanuudet, SuV:n kokouksessa pe 30.9. klo 13.30 - 14.00. 

- kuultavana komissaari Nicolas Schmit, työllisyys ja sosiaaliset oikeudet SuV:n kokouksessa pe7.10. klo 13.30 - 14.00. 

Matkat ja vierailut:  

- Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance IPC SECG eli Art. 13 konferenssi 9.–11.10.2022, Praha, Tšekki, Kokoonpano (2+2+2), Ilmoittautuneet: TaV (-), VaV ed Vähämäki, ed Sankelo, SuV ed. Pirttilahti. 

- Madrid su-ti 16.-18.10. Ilmoittautuneet: pj. Satu Hassi, vpj. Jani Mäkelä, ed. Eva Biaudet, Heikki Autto, Kimmo Kiljunen, Pia Kauma, Tuomas Kettunen, Johannes Koskinen, Suna Kymäläinen, Jouni Ovaska, Saara-Sofia Sirén, Jenna Simula, Anne-Mari Virolainen, Sinuhe Wallinheimo.  

- COSAC täysistunto su 13.–ti 15.11.2022, Praha, Tšekki, kokoonpano 6 edustajaa, Ilmoittautuneet: pj Hassi, ed. Simula, ed al-Taee  

- Tukholma - Ahvenanmaa 21.-22.11.2022. Ilmoittautuneet puheenjohtaja Hassi, ed. Autto, ed. Ovaska, ed. Holopainen ja ed. Biaudet. Ahvenanmaan osuuteen (22.11.2022) ilmoittautuneet: ed. Löfström ja ed. Hopsu. Ilmoittautumiset: suuri.valiokunta@eduskunta.fi tai valiokuntaneuvokset. SuV:n työjaosto päättää tarvittaessa lopullisen valtuuskunnan kokoonpanon.  

- Suomen Pankki torstaina 24.11.2022 klo 17.30 

16. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 30.9.2022 klo 13.30 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Anna 
Sorto