Pöytäkirja
SuVP
48
2020 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 4.12.2020 klo 13.30—15.25
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
2. varapuheenjohtaja
Merja
Kyllönen
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (22 osittain)
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) (19 osittain)
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (22 osittain)
jäsen
Olli
Immonen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (22 osittain)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
jäsen
Pia
Kauma
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26) (20, 22 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (22 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (22 osittain)
jäsen
Lulu
Ranne
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) (19 osittain)
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) (19 osittain)
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (19 osittain)
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
varajäsen
Matias
Mäkynen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
varajäsen
Anders
Norrback
r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (22 osittain)
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26) (20, 22 osittain)
varajäsen
Ville
Vähämäki
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja
Mats
Löfström
r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (22 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 28 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n kahdeksannesta ympäristöohjelmasta
Valtioneuvoston E-selvitys
(A 3)
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten ympäristövaliokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019
Valtioneuvoston E-selvitys
(A 4)
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten tarkastusvaliokuntaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen ajokorttidirektiivin uudistukseen
Valtioneuvoston E-selvitys
(A 5)
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027 ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
(A 6)
Jatkokirjelmä UJ 46/2020 vp - U 60/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten lakivaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 46/2020 vp - U 60/2018 vp. 
Valiokunta lähetti tiedoksi perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja hallintovaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 46/2020 vp - U 60/2018 vp. 
7
Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-339185
Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
(A 7)
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-340620
SuVL 9_2020_eriävä ps.pdf
(B 7)
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-340621
SuVL 9_2020_eriävä kd.pdf
(C 7)
Ulkoasiainvaliokunnan lausunto UaVL 8/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yleiskeskustelun aikana ed. Mäkelä esitti, ed. Immosen kannattamana, että lausuntoluonnos saisi pöydälle jaetussa eriävästä mielipiteestä 1 ilmenevän sisällön. 
Yleiskeskustelun aikana ed. Essayah esitti ed. Kauman kannattamana, että lausuntoluonnos saisi pöydälle jaetusta eriävästä mielipiteestä 2 ilmenevän sisällön. 
Puheenjohtajan esityksestä päätettiin ensin äänestää ed. Mäkelän ehdotuksesta ed. Essayahin esitystä vastaan. Tässä äänestyksessä ed. Mäkelän ehdotus voitti ed. Essayahin ehdotuksen äänin 6-3 (16 tyhjää). Tämän jälkeen ed. Mäkelän esityksestä äänestettiin pohjaesitystä vastaan. 
Valiokunta äänesti. Pohjaesitys hyväksyttiin äänin 17—7, ( 1 tyhjiä). 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Mäkelä, Immonen, Elomaa, Ranne ja Vähämäki, eriävä mielipide 1 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Essayah, eriävä mielipide 2 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi ja komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (eurovinjettidirektiivin ja EETS-direktiivin muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 12/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Keskustelun aikana puheenjohtaja Hassi esitteli pohjaesityksen eduskunnan kannaksi: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
Ed. Mäkelä ed. Immosen kannattamana ehdotti, että valiokunta hyväksyisi seuraavanlaisen eduskunnan kanna: ”Euroopan komissio antoi 31 päivänä toukokuuta 2017 ehdotuksensa Euroopan liikenteen ja liikkuvuuden uudistamiseksi. Tavoitteena on auttaa alaa pysymään kilpailukykyisenä ja siirtymään sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla kohti puhdasta energiaa ja digitalisointia. ”Eurooppa liikkeellä” on laaja-alainen joukko aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa liikenneturvallisuutta, edistää reilumpia tiemaksuja, vähentää hiilidioksidipäästöjä, ilmansaasteita ja ruuhkia, purkaa byrokratiaa sekä torjua pimeää työtä ja varmistaa työntekijöille asianmukaiset työolot ja lepoajat. Oikeanlaisista tavoitteista ja parannusehdotuksista huolimatta, aloitteisiin liittyy myös ongelmakohtia. Valiokunta kiinnittää huomiota erityisesti polttoaineveron korotuksiin. Valiokunnan mielestä kohtuuhintainen yksityisautoilu on kansalaisten perusoikeus ja välttämätöntä, mikäli koko maa halutaan pitää asuttuna -ja asumiskelpoisena. Tämän johdosta valiokunta suhtautuu erittäin kriittisesti polttoaineveronkorotuksiin. Valiokunta huomauttaa, että erityisesti autojen päästöverot, polttoaineverot ja työmatkavähennysten rajoittaminen koskettavat rajuimmin maaseudun asukkaita. Kustannusten nousu voi tehdä jopa työssäkäynnin kannattamattomaksi ja harrastukset mahdottomiksi. Valiokunta suhtautuu myös kielteisesti siihen, että tietullit ujutettaisiin käyttöön maassamme nimeämällä ne ensin ruuhkamaksuiksi. Valiokunta on lisäksi huolissaan pääkaupunkiseudulle suunniteluista liikenteen sujuvuuden vaarantavista sisääntuloväylien kaupunkibulevardihankkeista. Komission esityksessä on myös huolestuttavaa se, että veroluonteisista tietulleista ja käyttäjämaksuista päätettäisiin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 91 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden määräenemmistöllä, kun veroasioissa yleisesti edellytetään yksimielestä päätöksentekoa. Valiokunnan mielestä jokaisen jäsenvaltion tulisi itse voida päättää tiemaksuista ja tästä syystä valiokunta ei voi hyväksyä komission antamaan ehdotusta sellaisenaan.”. 
Valiokunta äänesti. Pohjaesitys hyväksyttiin äänin 18—7, (- tyhjiä). 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 109/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu SES2+-asetus) sekä asetuksen (EU) 2018/1139 muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 11/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Keskustelun aikana puheenjohtaja Hassi esitteli pohjaesityksen eduskunnan kannaksi: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
Ed. Mäkelän ed. Immosen kannattamana ehdotti, että valiokunta hyväksyisi seuraavanlaisen eduskunnan kanna: ”Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa (Single European Sky, jäljempänä myös "SES") koskeva aloite käynnistettiin 20 vuotta sitten parantamaan eurooppalaisen ilmatilan organisoinnin ja hallinnan yleistä tehokkuutta uudistamalla lennonvarmistuspalveluja tarjoavaa toimialaa. Lennonvarmistuspalveluilla tarkoitetaan ilmaliikennepalveluja, viestintä-, suunnistus- ja valvontapalveluja, lennonvarmistukseen tarkoitettuja sääpalveluja sekä ilmailutiedotuspalveluja. SES-asetukset koskevat siviili-ilmailua. Muun muassa samassa ilmatilassa toimimisesta ja yhteisten lennonvarmistuspalvelujen käyttämisestä johtuen SES:lla on kuitenkin vaikutus myös sotilasilmailuun. SES:n tavoitteena on yhtenäistää jäsenvaltioittain pirstaloitunutta Euroopan ilmatilaa. Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan arvioidaan tuottavan merkittäviä hyötyjä ilmatilan kapasiteetin maksimoinnin, ilmaliikennepalvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten vähentymisen, turvallisuuden parantumisen sekä lentoliikenteen ympäristövaikutusten vähentymisen kautta. Mahdollisista hyödyistä huolimatta valiokunnan mielestä maamme ei tulisi luopua oman ilmatilansa suvereniteetista, erityisesti puolustus- ja turvallisuuspoliittisista syistä. Valiokunta myös painottaa, että Suomen valtion omistaman erityistehtäväyhtiön ANS Finlandin erityistehtävänä tulee jatkossakin olla maamme ilmatilan omatoiminen valvonta, ilman ulkovaltojen toimijoiden vaikutusta. Valiokunta on myös huolissaan siitä, että ehdotuksella tullaan, mitä ilmeisimmin heikentämään myös maakuntakenttiemme tilannetta, joiden tulevaisuus on jo muutoinkin ollut pitkään vaakalaudalla. Maakuntakentät ovat tärkeitä maamme vientiteollisuudelle ja niiden roolia ei voi vähätellä huoltovarmuutemme näkökulmasta. Hankkeella pyritään selvästi unionin toimivallan lisäämiseen ja Suomen ilmatilan suvereniteetin heikentämiseen. Tästä syystä valiokunta ei voi hyväksyä asetusehdotuksia eurooppalaisen ilmatilan yhtenäistämisestä.". 
Valiokunta äänesti. Pohjaesitys hyväksyttiin äänin 19—6, (- tyhjiä). 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 110/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä tehdyn päätöksen 2003/76/EY muuttamisesta ja (2) hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväksymisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista tehdyn päätöksen 2008/376/EY muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi talousvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 111/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välisen laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta (Uzbekistanin kanssa tehtävä laaja-alainen yhteistyösopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 112/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto EU:n vähittäismaksustrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 29/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020-2025"
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan rakennusten perusparannusaallosta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto EU:n digitaalisen rahoituksen strategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Pankkisektorin riskien vähenemisarvio ja yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto
Valtioneuvoston E-selvitys
(A 16)
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunta totesi, että asiassa E 138/2020 vp annettu vaiteliaisuusmääräys on rauennut. 
17
Euroopan unionin neuvoston kokous 12.10.2020 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-323138
Ulkoasiainneuvosto 12.10.2020
(A 17)
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Pekka
Haavisto
Avutajanaan:osastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen yksikönpäällikkö, lähetystöneuvos Matti Nissinenulkoministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
18
Ulkoministerien epävirallinen videokokous 19.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-335570
Ulkoministerien epävirallinen videokokous 19.11.2020
(A 18)
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Pekka
Haavisto
Avutajanaan:osastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen yksikönpäällikkö, lähetystöneuvos Matti Nissinenulkoministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
19
Euroopan unionin neuvoston kokous 7.12.2020 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
(A 19)
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Pekka
Haavisto
Avutajanaan:osastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen yksikönpäällikkö, lähetystöneuvos Matti Nissinenulkoministeriö 
Ministeri Haavisto esitteli kokouksen asialistan. Puheenvuoron asialistasta käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Arhinmäki, Virolainen, Kiljunen, Essayah, al-Taee ja Koskinen. Ministeri Haavisto vastasi puheenvuoroihin. 
Asialista: 
- Transatlanttiset suhteet 
- Strateginen autonomia 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
20
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 17.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-335219
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 17.11.2020
(A 20)
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
Avustajanaan:yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies Satu KeskinenEU-erityisasiantuntija Heli Siivolalainsäädäntöneuvos Johannes Leppovaltioneuvoston kanslia 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
21
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 1.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-339723
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 1.12.2020
(A 21)
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
Avustajanaan:yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies Satu KeskinenEU-erityisasiantuntija Heli Siivolalainsäädäntöneuvos Johannes Leppovaltioneuvoston kanslia 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
22
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 8.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
(A 22)
Esityslistan liite EDK-2020-AK-339300
MFF RoL ORD päätöksentekomuistio SuV.pdf
(B 22)
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
Avustajanaan:yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies Satu KeskinenEU-erityisasiantuntija Heli Siivolalainsäädäntöneuvos Johannes Leppovaltioneuvoston kanslia 
Ministeri Tuppurainen esitteli kokouksen asiat ja antoi samalla tilanneselvityksen monivuotisen rahoituskehyksen, omien varojen päätöksen, elpymisvälinen ja oikeusvaltiomekanismin päätöksentekoprosessista. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Mäkelä, Ovaska, Heinäluoma, Koskinen, Holopainen ja Essayah. Ministeri Tuppurainen ja yksikönpäällikkö Keskinen vastasivat puheenvuoroihin. 
Asialista:  
- 10.–11.12.2020 kokoontuvan Eurooppa-neuvoston valmistelu 
- (mahd.) EU:n ja Ison-Britannian suhteet (U 55/2020 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 8.12.2020) asialistalla. 
- Lainsäädäntötyön suunnittelu: a)Yhteinen julistus EU:n lainsäädäntöprioriteeteista vuonna 2021 ja b) Yhteiset päätelmät lainsäädäntötyön tavoitteista ja prioriteeteista 2020–2024 
- EU:n demokratiatoimintaohjelma (E 105/2020 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 8.12.2020) asialistalla. 
- Muut asiat 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
23
Euroopan unionin neuvoston kokous 7.-8.12.2020 (Epäviralliset televiestintä- ja iikenneministereiden videokokoukset 7.-8.12.2020)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
(A 23)
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
24
Euroopan unionin neuvoston kokous 7.12.2020 (EU:n kuluttaja-asioista vastaavien ministereiden epävirallinen videokokous)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
(A 24)
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
25
Muut asiat
26
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 9.12.2020 klo 11.30 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 14.12.2020 12.55