Pöytäkirja
SuVP
49
2020 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 9.12.2020 klo 11.30—12.18
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
2. varapuheenjohtaja
Merja
Kyllönen
vas
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd (12, 13 osittain)
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (12 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (12 osittain)
jäsen
Olli
Immonen
ps (12, 13 osittain)
jäsen
Anne
Kalmari
kesk (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (12 osittain)
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (12 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps (9, 10, 11, 12) (8, 13 osittain)
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
varajäsen
Anders
Norrback
r
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (12, 13 osittain)
varajäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
varajäsen
Ville
Vähämäki
ps (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (12 osittain)
varajäsen
Peter
Östman
kd (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (12 osittain)
Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja
Mats
Löfström
r
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 19 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: EU, Tutkimus, Komission tiedonanto uudesta eurooppalaisesta tutkimusalueesta
Valtioneuvoston E-selvitys
A 3
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-339743
EU, Tutkimus, Komission tiedonanto uudesta eurooppalaisesta tutkimusalueesta
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten sivistysvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission yritysten kestävää hallinnointia (”sustainable corporate governance”) ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta (”due diligence”) koskevat tulevat aloitteet
Valtioneuvoston E-selvitys
A 4
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-340648
Komission yritysten kestävää hallinnointia (”sustainable corporate governance”) ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta (”due diligence”) koskevat aloitteet
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta
Valtioneuvoston E-selvitys
A 5
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-340796
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission esityksestä Euroopan unionin varainhoitovuoden 2021 yleiseksi talousarvioksi (budjetti; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
A 6
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-340427
U-jatkokirje, Euroopan unionin varainhoitovuoden 2021 yleinen talousarvio (budjetti; Euroopan unioni; yhteisymmärrys)
Jatkokirjelmä UJ 47/2020 vp - U 43/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 47/2020 vp - U 43/2020 vp. 
7
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
A 7
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-339942
EU; EU:n huumausainestrategian jatkovalmistelu neuvostossa komission tiedonannon pohjalta
Jatkokirjelmä EJ 24/2020 vp - E 128/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan ja sosiaali- ja terveysvaliokuntaan jatkokirjelmän EJ 24/2020 vp - E 128/2020 vp. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 27/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 113/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 114/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 115/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen ajokorttidirektiivin uudistukseen
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-338493
Suomen ennakkovaikuttaminen ajokorttidirektiivin uudistukseen
Valiokunta merkitsi saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 
12
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 12
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-340817
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12. päätelmäluonnos fi
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-340818
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12. päätelmäluonnos ru
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-340821
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12. päätelmäluonnos en
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana Teams-yhteydellä: 
pääministeri
Sanna
Marin
avustajinaan Teams-yhteydellä:Kare Halonen, EU-asioiden valtiosihteeriJari Luoto, Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeriTuulia Pitkänen, pääministerin erityisavustajavaltioneuvoston kanslia 
Päätettiin yhdistää esityslistan 12 ja 13 §:ien käsittely. 
Pääministeri Marin esitteli Eurooppa-neuvoston ja eurohuippukokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Wallinheimo, Mäkelä, Ovaska, Virolainen, Arhinmäki, Essayah, Kauma, Sarkkinen, Elomaa ja Vähämäki. Pääministeri Marin vastasi puheenvuoroihin. 
Eurooppa-neuvoston asialista: 
- COVID-29 
- Ilmastonmuutos (U 11/2020 vp) 
Todettiin, että suuri valiokunta on hyväksynyt asiassa U 11/2020 vp eduskunnan kannan SuVL 5/2020 vp ja SuVEK 87/2020 vp. 
- Turvallisuus  
- Ulkosuhteet 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (Eurooppa-neuvosto 10.-11.12.2020 EUN 151/2020 vp) asialistalla. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
13
Eurohuippukokous 11.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 13
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-340824
Eurohuippukokous 11.12.2020 lausuntoluonnos
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana Teams-yhteydellä: 
pääministeri
Sanna
Marin
avustajinaan Teams-yhteydellä:Kare Halonen, EU-asioiden valtiosihteeriJari Luoto, Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeriTuulia Pitkänen, pääministerin erityisavustajavaltioneuvoston kanslia 
- Pankkiunionin syventäminen (E 138/2020 vp) 
Todettiin, että suuri valiokunta on hyväksynyt asiassa eduskunnan kannan SuVEK 108/2020 vp. 
- Pääomamarkkinaunionin syventäminen 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (Eurohuippukokous 11.12.2020 EUN 152/2020 vp) asialistalla. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
14
Eurooppa-neuvoston jäsenten epävirallinen videokokous 19.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-339351
EUN 136_2020 vp_Eurooppa-neuvoston epävirallinen videokokous 19.11.2020.pdf
A 14
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi. 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
15
Eurooppa-neuvosto 15.-16.10.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Esityslistan liite EDK-2020-AK-340035
Edustautuminen Eurooppa_neuvostossa_SuV ja UaV_muistio 06112020.pdf
A 15
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: valtioneuvoston kanslian muistio 6.11.2020 edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksissa. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
16
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (edustajakanne kuluttajan etujen suojaamiseksi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
17
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (todisteluasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
18
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tiedoksiantoasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
19
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin (EU) ja sen jäsenvaltioiden sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (jäljempänä AKT-valtiot) välisen kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan uuden sopimuksen neuvottelemisesta (ns. Post-Cotonou-neuvottelut)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
20
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuosina 2021–2023 (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
21
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
22
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen tekeminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
23
Valtioneuvoston selvitys: Julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä annetun päätöksen 573/2014/EU muuttaminen, päätös
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
24
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Itämeren itäosan turskaa koskevien kapasiteettirajoitusten käyttöönotosta, tietojenkeruusta ja valvontatoimenpiteistä Itämerellä sekä asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Itämeren itäosan turskan kalastuksen pysyvän lopettamisen osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
25
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 ja asetuksen (EU) 2020/123 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
26
Valtioneuvoston selvitys: Neuvoston päätösehdotus EU:n ehdotuksesta muuttaa Baselin sopimuksen liitettä IV sopimuksen 15. osapuolikokouksessa ja EU:n kannasta muiden sopimuksen osapuolten ehdotuksiin muuttaa liitettä IV ja muita liitteitä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
27
Euroopan komission ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (Bernin yleissopimus) pysyvän komitean 40. kokouksessa EU:n puolesta otettavasta kannasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
28
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-340484
Toissijaisuusasioiden_lista_9.12.2020.pdf
liite A 28
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 
29
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-340505
SuVkevät2021.pdf
liite A 29
-SuV:n kevään kokoussuunnitelmaluonnos 
-COSAC-pj-videokokous ma 11.1.2021 
-European Parliamentary Week & Art. 13 konferenssi, Bryssel ma 22.-ti 23.2.2021 (SuV, VaV, TaV) 
30
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 11.12.2020 klo 13.30, Pikkuparlamentin auditorio 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 9.12.2020 14.19