Pöytäkirja
SuVP
5
2020 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 19.2.2020 klo 12.30—13.47
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Eva
Biaudet
r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Ritva
Elomaa
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Ville
Kaunisto
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (10, 11, 12) (9 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Lulu
Ranne
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (10, 11, 12) (9 osittain)
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
varajäsen
Matias
Mäkynen
sd
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk (10, 11, 12) (9 osittain)
varajäsen
Jenna
Simula
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 21 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 2/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamisesta (kansainvälisten kauppasääntöjen täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi lakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 2/2020 vp - U 45/2018 vp 
Merkittiin saapuneeksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. U 45/2018 vp - UJ 2/2020 vp 
6
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Merkittiin saapuneeksi lakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp 
Merkittiin saapuneeksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 29/2018 vp - EJ 1/2020 vp 
7
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 1/2020 vp - U 65/2018 vp 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 2/2020 vp 
9
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-284552
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Silja
Pasanen
valtioneuvoston kanslia
yksikönpäällikkö
Tuuli-Maaria
Aalto
ulkoministeriö
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Suomela, Kivelä, Satonen, Biaudet, Kiljunen ja Wallinheimo. Asiantuntijat vastasivat puheenvuoroihin. 
Valiokunta keskusteli asian käsittelystä. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Todettiin, että suuri valiokunta ottaa asiaan kantaa perjantaina 21.2.2020. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-284537
Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Tuukka
Taipale
valtiovarainministeriö
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Essayah, Suomela ja Ovaska. Asiantuntija vastasi puheenvuoroihin. 
Todettiin, että suuri valiokunta ottaa asiaan kantaa erikoisvaliokuntakäsittelyn päätyttyä. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
11
Muut asiat
-Pe 21.2. klo 13.30 suuren valiokunnan kokouksessa on kuultavana komissaari Jutta Urpilainen 
-Valiokunnan matka Brysseliin ma 20.4.- ti 21.4.2020 (ilmoittautuneet: pj. Hassi, 1 vpj Mäkelä, ed. Biaudet, Kauma, Kaunisto, Koskinen, Kurvinen, Löfström, Wallinheimo, Ovaska, Pirttilahti ja Suomela) 
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 21.2.2020 klo 13.30 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 19.2.2020 14:24