Pöytäkirja
TaVP
2
2020 vp
Talousvaliokunta
Tiistai 11.2.2020 klo 12.15—13.30
Läsnä
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Mari
Holopainen
vihr
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (3, 4) (5 osittain)
jäsen
Matias
Mäkynen
sd (3, 4, 6, 7) (5 osittain)
jäsen
Sakari
Puisto
ps (3, 4, 6, 7) (5 osittain)
jäsen
Minna
Reijonen
ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Janne
Sankelo
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Joakim
Strand
r (1, 2) (3, 4 osittain)
jäsen
Hussein
al-Taee
sd (3, 4, 6, 7) (5 osittain)
jäsen
Veikko
Vallin
ps
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
varajäsen
Olli
Immonen
ps
varajäsen
Heikki
Vestman
kok (3, 4, 6, 7) (5 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Virtuaalivaluutat
Valiokunnan oma asia
O 60/2019 vp
Asiakohdan käsittely keskeytettiin ja sitä jatkettiin kokouksen tultua päätösvaltaiseksi. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282857
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282858
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Asiakohdan käsittely keskeytettiin ja sitä jatkettiin kokouksen tultua päätösvaltaiseksi.  
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Talousvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp - E 125/2016. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283728
HE 104/2019 vp TaV 11.02.2020 hallitusneuvos Arto Rajala, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283766
HE 104/2019 vp TaV 11.02.2020 lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
liite B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283725
HE 104/2019 vp TaV 11.02.2020 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
liite C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283680
HE 104/2019 vp TaV 11.02.2020 erityisasiantuntija Jussi Pääkkönen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
liite D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283877
HE 104/2019 vp TaV 11.02.2020 johtaja Antti Paananen, Energiavirasto Asiantuntijalausunto
liite E 5
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Arto
Rajala
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Koivu
oikeusministeriö
liite
tietosuojavaltuutettu
Reijo
Aarnio
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
erityisasiantuntija
Jussi
Pääkkönen
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
johtaja
Antti
Paananen
Energiavirasto
liite
Merkittiin, että asiantuntijakuulemisen aikana puheenjohtaja Vartiainen poistui kokouksesta ja varapuheenjohtaja Pirttilahti ryhtyi johtamaan puhetta.  
Merkittiin, että asiantuntijakuulemisen aikana päätösvalta saavutettiin ja menetettiin. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 12.2.2020 kello 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 11.2.2020 15:03