Pöytäkirja
TaVP
31
2019 vp
Talousvaliokunta
Keskiviikko 27.11.2019 klo 11.00—12.50
Läsnä
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Mari
Holopainen
vihr (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk (3 osittain)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Pia
Kauma
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (4) (3, 5 osittain)
jäsen
Sakari
Puisto
ps (1, 2, 4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Minna
Reijonen
ps (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Kristiina
Salonen
sd (4) (3, 5 osittain)
jäsen
Janne
Sankelo
kok (3 osittain)
jäsen
Hussein
al-Taee
sd (4) (3, 5 osittain)
jäsen
Veikko
Vallin
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
varajäsen
Heikki
Vestman
kok (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 7 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-276508
KAA 7/2019 vp TaV 27.11.2019 johtaja Olli Breilin, Geologian tutkimuskeskus GTK Asiantuntijalausunto
liite A 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-276509
KAA 7/2019 vp TaV 27.11.2019 johtaja Olli Breilin, Geologian tutkimuskeskus GTK Asiantuntijalausunto
liite B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-276453
KAA 7/2019 vp TaV 27.11.2019 kehittämispäällikkö Jorma Jantunen, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
liite C 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-276969
KAA 7/2019 vp TaV 27.11.2019 kehittämispäällikkö Jorma Jantunen, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
liite D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-276512
KAA 7/2019 vp TaV 27.11.2019 kaivosalan toimialapäällikkö Heino Vasara, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
liite E 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-276939
KAA 7/2019 vp TaV 27.11.2019 kaivosalan toimialapäällikkö Heino Vasara, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
liite F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-276814
KAA 7/2019 vp TaV 27.11.2019 vs. lakimiessihteeri Kalle Varis, saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto
liite G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-276510
KAA 7/2019 vp TaV 27.11.2019 lakimies Pasi Kallio, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
liite H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-276516
KAA 7/2019 vp TaV 27.11.2019 Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
liite I 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtaja
Olli
Breilin
Geologian tutkimuskeskus GTK
liite
kehittämispäällikkö
Jorma
Jantunen
Suomen ympäristökeskus
liite
kaivosalan toimialapäällikkö
Heino
Vasara
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
vs. lakimiessihteeri
Kalle
Varis
saamelaiskäräjät
liite
lakimies
Pasi
Kallio
Suomen Kuntaliitto
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Luontopaneeli
liite
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Merkittiin, että asiakohdan käsittely keskeytettiin asiakohdan 4 kuulemisen ajaksi.  
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa oli kuultavana: 
eduskunnan puhemies
Matti
Vanhanen
eduskunta
5
Toimenpidealoite pienten ydinreaktoreiden hyödyntämisen edistämisestä
Toimenpidealoite
Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 
Valiokunta päätti pyytää lisäselvityksen työ- ja elinkeinoministeriöltä ja Lappeenrannan teknillinen yliopistolta. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 28.11.2019 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 4.5.2020 16.54