Pöytäkirja
TaVP
33
2019 vp
Talousvaliokunta
Perjantai 29.11.2019 klo 11.00—12.15
Läsnä
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk (5 osittain)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Mari
Holopainen
vihr (3, 4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (5) (4 osittain)
jäsen
Pia
Kauma
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Sakari
Puisto
ps (1, 2, 3, 4, 5)
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Janne
Sankelo
kok (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) (6 osittain)
jäsen
Joakim
Strand
r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Veikko
Vallin
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
varajäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Heikki
Vestman
kok (6, 7, 8) (5 osittain)
varajäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Lakialoite F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi
Kansalaisaloite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 15/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 
Valiokunta päätti pyytää kirjallisen lausunnon: valtiovarainministeriö. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277337
HE 79/2019 vp TaV 29.11.2019 tutkimuspäällikkö Juha Honkatukia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
liite A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277338
HE 79/2019 vp TaV 29.11.2019 viestintäasiantuntija Veli-Matti Kauppinen, Teollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
liite B 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
tutkimuspäällikkö
Juha
Honkatukia
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
viestintäasiantuntija
Veli-Matti
Kauppinen
Teollisuusliitto ry
liite
Estyneenä poissa oli: 
professori
Matti
Pohjola
Aalto-yliopisto
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Merkittiin, että siirryttäessä asiakohtaan 6 kokous ei ollut enää päätösvaltainen.  
6
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277339
HE 87/2019 vp TaV 29.11.2019 johtava lakimies Satu Wennberg, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
liite A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277602
HE 87/2019 vp TaV 29.11.2019 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
liite B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277342
HE 87/2019 vp TaV 29.11.2019 johtava asiantuntija Helena Hynynen, Verohallinto Asiantuntijalausunto
liite C 6
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Inka
Hassinen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Kirsi
Päivänsalo
sosiaali- ja terveysministeriö
toimistopäällikkö
Mikko
Kuusela
Finanssivalvonta
johtava lakimies
Satu
Wennberg
Finanssiala ry
liite
tietosuojavaltuutettu
Reijo
Aarnio
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
johtava asiantuntija
Helena
Hynynen
Verohallinto
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
valtiovarainministeriö
Merkittiin, että asiantuntijoita kuultaessa kokous oli hetken aikaa päätösvaltainen. Asiantuntijakuulemisen päättyessä kokous ei ollut päätösvaltainen. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
7
Muut asiat
Keskusteltiin talousvaliokunnan omista asioista. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 3.12.2019 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 29.11.2019 14.54