Pöytäkirja
TaVP
35
2019 vp
Talousvaliokunta
Keskiviikko 4.12.2019 klo 11.00—11.30
Läsnä
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr (3, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk (4)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (4)
jäsen
Pia
Kauma
kok (5, 6, 7) (4 osittain)
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (1, 2, 3, 5, 6, 7) (4 osittain)
jäsen
Matias
Mäkynen
sd
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Janne
Sankelo
kok (1, 2, 3, 4)
jäsen
Joakim
Strand
r (1, 2, 3, 4)
jäsen
Hussein
al-Taee
sd (4, 5, 6, 7)
jäsen
Veikko
Vallin
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd (3, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
varajäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkitään, että valiokuntien täydennysvaalissa 3.12.2019 on talousvaliokunnan jäseneksi valittu ed. Matias Mäkynen. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-272617
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta
liite A 4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-275036
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
liite A 5
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 5.12.2019 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 4.5.2020 16.57