Pöytäkirja
TaVP
4
2020 vp
Talousvaliokunta
Torstai 13.2.2020 klo 12.00—13.55
Läsnä
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr (4) (3, 5 osittain)
jäsen
Mari
Holopainen
vihr
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (3, 4 osittain)
jäsen
Matias
Mäkynen
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Sakari
Puisto
ps (4) (3, 5 osittain)
jäsen
Hussein
al-Taee
sd (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain)
jäsen
Veikko
Vallin
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd (5, 6, 7, 8) (3, 4 osittain)
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti
Esityslistan liite EDK-2020-AK-284253
TAN-Raportti-2019.pdf
liite A 3
Esityslistan liite EDK-2020-AK-284254
TPAN_Vilmunen_13.2.2020_esitys_1.pdf
liite B 3
Esityslistan liite EDK-2020-AK-284255
TPANRaportti13.2.2020_esitys_2.pdf
liite C 3
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportin esitteli neuvoston puheenjohtaja, professori Jouko Vilmunen. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi asiakohdan käsittelyn aikana.  
4
Valtioneuvoston selvitys: Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoittaminen valtiosopimuksen kautta
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284208
E 63/2019 vp TaV 13.02.2020 vanhempi neuvonantaja Lauri Vilmi, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
liite A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284207
E 63/2019 vp TaV 13.02.2020 vanhempi neuvonantaja Lauri Vilmi, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
liite B 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-284209
E 63/2019 vp TaV 13.02.2020 vanhempi neuvonantaja Lauri Vilmi, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
liite C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284222
E 63/2019 vp TaV 13.02.2020 tutkimuskoordinaattori, ennustepäällikkö Ilkka Kiema, Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto
liite D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284271
E 63/2019 vp TaV 13.02.2020 professori Päivi Leino-Sandberg Asiantuntijalausunto
liite E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283193
E 63/2019 vp TaV 13.02.2020 työelämäprofessori Vesa Vihriälä Asiantuntijalausunto
liite F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284263
E 63/2019 vp TaV 13.02.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
liite G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284259
E 63/2019 vp TaV 13.02.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
liite H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284277
E 63/2019 vp TaV 13.02.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
liite I 4
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
alivaltiosihteeri
Tuomas
Saarenheimo
valtiovarainministeriö
vanhempi neuvonantaja
Lauri
Vilmi
Suomen Pankki
liite
tutkimuskoordinaattori, ennustepäällikkö
Ilkka
Kiema
Palkansaajien tutkimuslaitos
liite
professori
Päivi
Leino-Sandberg
liite
työelämäprofessori
Vesa
Vihriälä
liite
professori
Sixten
Korkman
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
STTK ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Akava ry
Merkittiin, että asiakohdan aikana päätösvalta menetettiin.  
5
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Talousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
budjettineuvos
Panu
Kukkonen
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Vesa
Kulmala
valtiovarainministeriö
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Talousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
budjettineuvos
Panu
Kukkonen
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Vesa
Kulmala
valtiovarainministeriö
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 14.2.2020 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 18.2.2020 10:45