Pöytäkirja
TaVP
5
2020 vp
Talousvaliokunta
Perjantai 14.2.2020 klo 11.00—12.45
Läsnä
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Mari
Holopainen
vihr (4, 5, 6, 7, 8) (3, 9 osittain)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk (5, 6, 7, 8) (4, 9 osittain)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (4, 5, 6, 7, 8) (3, 9 osittain)
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Janne
Sankelo
kok (6, 7) (5, 8 osittain)
jäsen
Hussein
al-Taee
sd (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (4 osittain)
jäsen
Joakim
Strand
r (6, 7) (5, 8 osittain)
jäsen
Veikko
Vallin
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11) (3 osittain)
varajäsen
Olli
Immonen
ps (8 osittain)
varajäsen
Heikki
Vestman
kok (8, 9 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 7 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. Kutsutaan kuultaviksi: valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Keva, Finanssivalvonta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Eläketurvakeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Finanssiala ry, STTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, KT Kuntatyönantajat, Työeläkevakuuttajat TELA ry, Suomen Tilintarkastajat ry, työelämäprofessori Timo Viherkenttä. 
4
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Pyydetään kirjallinen lausunto: valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Ennakkokäsittely 
Talousvaliokuntaan on saapunut ennakkokäsittelyyn jatkokirjelmä EJ 2/2010 vp - E 45/2019 vp. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: valtiovarainministeriö, Finanssivalvonta, Suomen pankki, Rahoitusvakausvirasto, Finanssiala ry,valtiotieteen tohtori Peter Nyberg, professori Seppo Villa, työelämäprofessori Vesa Vihriälä. 
7
Valtioneuvoston selvitys: CIRR-koron uudistaminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: työ- ja elinkeinoministeriö. 
8
Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi
Kansalaisaloite
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284668
HE 104/2019 vp TaV 14.02.2020 toimitusjohtaja Olli Sipilä, Gasgrid Finland Oy Asiantuntijalausunto
liite A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284604
HE 104/2019 vp TaV 14.02.2020 toimitusjohtaja Mika Paloranta, Suomen Kaasuenergia Oy Asiantuntijalausunto
liite B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284929
HE 104/2019 vp TaV 14.02.2020 johtava asiantuntija Kimmo Siira, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
liite C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284683
HE 104/2019 vp TaV 14.02.2020 toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
liite D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284554
HE 104/2019 vp TaV 14.02.2020 toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, Suomen Omakotiliitto ry Asiantuntijalausunto
liite E 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-284555
HE 104/2019 vp TaV 14.02.2020 toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, Suomen Omakotiliitto ry Asiantuntijalausunto
liite F 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284602
HE 104/2019 vp TaV 14.02.2020 Suomen Kaasuyhdistys ry Asiantuntijalausunto
liite G 9
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Arto
Rajala
työ- ja elinkeinoministeriö
toimitusjohtaja
Olli
Sipilä
Gasgrid Finland Oy
liite
toimitusjohtaja
Mika
Paloranta
Suomen Kaasuenergia Oy
liite
johtava asiantuntija
Kimmo
Siira
Energiateollisuus ry
liite
toiminnanjohtaja
Anna
Virolainen-Hynnä
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
liite
toiminnanjohtaja
Kaija
Savolainen
Suomen Omakotiliitto ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Kaasuyhdistys ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
10
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 20.2.2020 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 18.2.2020 10:48