Viimeksi julkaistu 21.6.2022 13.24

Pöytäkirja TaVP 73/2022 vp Talousvaliokunta Maanantai 20.6.2022 klo 13.00—14.00

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen kok varapuheenjohtaja Hanna Kosonen kesk jäsen Atte Harjanne vihr jäsen Mari Holopainen vihr jäsen Hannu Hoskonen kesk jäsen Eeva Kalli kesk jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Sakari Puisto ps jäsen Minna Reijonen ps jäsen Janne Sankelo kok jäsen Veikko Vallin ps jäsen Johannes Yrttiaho vas 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Teija Miller  valiokuntaneuvos Lauri Tenhunen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/10160, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen - KOM(2022) 231 muuttamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 76/2022 vp
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-34517
E 76/2022 vp TaV 20.06.2022 finanssiasiantuntija Hanna Oraheimo, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34525
E 76/2022 vp TaV 20.06.2022 akatemiatutkija Timo Miettinen, Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus Asiantuntijalausunto
liite B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34518
E 76/2022 vp TaV 20.06.2022 johtava asiantuntija Kati Ruohomäki, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
liite C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34521
E 76/2022 vp TaV 20.06.2022 EU-edunvalvontapäällikkö Antti Kohopää, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
liite D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34522
E 76/2022 vp TaV 20.06.2022 valtiotieteen tohtori Peter Nyberg Asiantuntijalausunto
liite E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34520
E 76/2022 vp TaV 20.06.2022 ekonomisti Jussi Ahokas, BIOS-tutkimusyksikkö Asiantuntijalausunto
liite F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34546
E 76/2022 vp TaV 20.06.2022 johtava asiantuntija Martti Kätkä, Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
liite G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34519
E 76/2022 vp TaV 20.06.2022 professori Päivi Leino-Sandberg Asiantuntijalausunto
liite H 3

Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • finanssiasiantuntija Hanna Oraheimo valtiovarainministeriöliite
 • työelämäprofessori Vesa Vihriälä 
 • akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskusliite
 • johtava asiantuntija Kati Ruohomäki Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • EU-edunvalvontapäällikkö Antti Kohopää Energiateollisuus ryliite
 • valtiotieteen tohtori Peter Nyberg liite
 • ekonomisti Jussi Ahokas BIOS-tutkimusyksikköliite
 • johtava asiantuntija Martti Kätkä Teknologiateollisuus ryliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • professori Päivi Leino-Sandberg liite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Valtiontalouden tarkastusvirasto
 • Suomen Pankki

Kutsuttuina poissa olivat: 

 • työelämäprofessori Martti Hetemäki Helsinki Graduate School of Economics
 • Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • Climate Leadership Coalition ry

Estyneinä poissa olivat: 

 • professori Tuomas Ojanen 
 • valtiotieteiden tohtori Jukka Pekkarinen 

4. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

5. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 21.6.2022 klo 12.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Teija 
Miller 
Valiokuntaneuvos 
Lauri 
Tenhunen