Viimeksi julkaistu 22.6.2022 11.45

Pöytäkirja TaVP 74/2022 vp Talousvaliokunta Tiistai 21.6.2022 klo 12.15—13.40

Läsnä
puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen kok varapuheenjohtaja Hanna Kosonen kesk jäsen Atte Harjanne vihr (1, 2) (3 osittain) jäsen Mari Holopainen vihr jäsen Hannu Hoskonen kesk (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Pia Kauma kok (7, 8, 9) (6 osittain) jäsen Matias Mäkynen sd (1, 2) (3 osittain) jäsen Raimo Piirainen sd (4, 5, 6, 7, 8, 9) jäsen Sakari Puisto ps (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Janne Sankelo kok (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) jäsen Veikko Vallin ps jäsen Tuula Väätäinen sd jäsen Johannes Yrttiaho vas 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Teija Miller  valiokuntaneuvos Lauri Tenhunen  valiokuntaneuvos Maiju Tuominen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Lakialoite F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi

KansalaisaloiteKAA 11/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33832
KAA 11/2019 vp TaV 21.06.2022 aloitteen tekijöiden edustaja Pirjo Onza Asiantuntijalausunto
liite A 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-33833
KAA 11/2019 vp TaV 21.06.2022 aloitteen tekijöiden edustaja Pirjo Onza Asiantuntijalausunto
liite B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33836
KAA 11/2019 vp TaV 21.06.2022 aloitteen tekijöiden edustaja Mika Tolvanen Asiantuntijalausunto
liite C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33829
KAA 11/2019 vp TaV 21.06.2022 hallitusneuvos Mikko Holm, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
liite D 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-33830
KAA 11/2019 vp TaV 21.06.2022 hallitusneuvos Mikko Holm, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
liite E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33828
KAA 11/2019 vp TaV 21.06.2022 ylitarkastaja Jonas Sjelvgren, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Asiantuntijalausunto
liite F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33814
KAA 11/2019 vp TaV 21.06.2022 Kaupan liitto ry Asiantuntijalausunto
liite G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33815
KAA 11/2019 vp TaV 21.06.2022 Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
liite H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33816
KAA 11/2019 vp TaV 21.06.2022 Suomen Ilotulitus Oy Asiantuntijalausunto
liite I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33820
KAA 11/2019 vp TaV 21.06.2022 Pyro- ja ilotulitustaiteen edistämisyhteisö ry Asiantuntijalausunto
liite J 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-33821
KAA 11/2019 vp TaV 21.06.2022 Pyro- ja ilotulitustaiteen edistämisyhteisö ry Asiantuntijalausunto (liite 1)
liite K 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-33822
KAA 11/2019 vp TaV 21.06.2022 Pyro- ja ilotulitustaiteen edistämisyhteisö ry Asiantuntijalausunto (liite 2)
liite L 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-33823
KAA 11/2019 vp TaV 21.06.2022 Pyro- ja ilotulitustaiteen edistämisyhteisö ry Asiantuntijalausunto (liite 3)
liite M 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33824
KAA 11/2019 vp TaV 21.06.2022 Pyro- ja ilotulitustaiteen edistämisyhteisö ry Asiantuntijalausunto (liite 4)
liite N 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34649
KAA 11/2019 vp TaV 21.06.2022 professori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
liite O 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34410
KAA 11/2019 vp TaV 21.06.2022 Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
liite P 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34411
KAA 11/2019 vp TaV 21.06.2022 Suomen eläinoikeusjuristit ry Asiantuntijalausunto
liite Q 3

Asiakohdan asiantuntijakuuleminen toimitettiin Pikkuparlamentin auditoriossa julkisena kuulemisena, josta tehtiin verkkolähetys.  

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • aloitteen tekijöiden edustaja Hannele Luukkainen 
 • aloitteen tekijöiden edustaja Pirjo Onza liite
 • aloitteen tekijöiden edustaja Mika Tolvanen liite
 • hallitusneuvos Mikko Holm työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • ylitarkastaja Jonas Sjelvgren Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)liite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Kaupan liitto ryliite
 • Finanssiala ryliite
 • Suomen Ilotulitus Oyliite
 • Pyro- ja ilotulitustaiteen edistämisyhteisö ryliite
 • professori Janne Salminen liite
 • Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntaliite
 • Suomen eläinoikeusjuristit ryliite

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (teollisuuspäästödirektiivin muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 50/2022 vp

Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollisuuslaitosten ympäristötietojen ilmoittamisesta ja teollisuuspäästöportaalin perustamisesta (päästöportaaliasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 51/2022 vp

Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 22/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 28/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 20/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-10214
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi
liite A 6

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 30. kappaleen viimeiseen virkkeeseen lisättiin: ”tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksiin tutkimustarkoituksissa”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/10160, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen - KOM(2022) 231 muuttamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 76/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34675
E 76/2022 vp TaV 21.06.2022 Climate Leadership Coalition ry Asiantuntijalausunto
liite A 7

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Climate Leadership Coalition ryliite

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

9. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 22.6.2022 klo 11.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Teija 
Miller 
Valiokuntaneuvos 
Lauri 
Tenhunen 
Valiokuntaneuvos 
Maiju 
Tuominen