Viimeksi julkaistu 30.6.2022 15.45

Pöytäkirja TaVP 75/2022 vp Talousvaliokunta Keskiviikko 22.6.2022 klo 11.00—11.40

Läsnä
puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen kok jäsen Atte Harjanne vihr (4, 5, 6) jäsen Mari Holopainen vihr (4, 5, 6) jäsen Hannu Hoskonen kesk (4, 5, 6) jäsen Eeva Kalli kesk (4, 5, 6) jäsen Pia Kauma kok jäsen Matias Mäkynen sd (4, 5, 6) jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Veikko Vallin ps jäsen Johannes Yrttiaho vas varajäsen Kai Mykkänen kok varajäsen Riitta Mäkinen sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Teija Miller  valiokuntaneuvos Lauri Tenhunen  valiokuntaneuvos Maiju Tuominen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle kotitalouksien velkaantumista rajoittavaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 101/2022 vp

Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

4. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/10160, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen - KOM(2022) 231 muuttamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 76/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-34516
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/10160, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen - KOM(2022) 231 muuttamisesta
liite A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-35052
E 76/2022 vp TaV 22.06.2022 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Asiantuntijalausunto
liite B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-35051
E 76/2022 vp TaV 22.06.2022 valtiotieteen tohtori Peter Nyberg Asiantuntijalausunto
liite C 4

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUTliite
  • valtiotieteen tohtori Peter Nyberg liite

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 7. kappaleen loppuun lisättiin virke: ”Valiokunta korostaa, että venäläisen fossiilienergian korvaaminen tulisi tehdä pääasiassa EU:n 55-valmiuspaketin mekanismeja hyödyntäen ja yhtyy valtioneuvoston huoleen siitä, että päästöoikeuksien poikkeuksellinen käyttö fiskaalisiin tarkoituksiin heikentää päästökauppajärjestelmän toimivuutta.” 

Ed. Vallin ehdotti, että lausunto saisi eriävästä mielipiteestä ilmenevän sisällön. Vallinin ehdotus raukesi kannattamattomana.  

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ps 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Muut asiat

Talousvaliokunnan delegaatio vakaus- ja kasvusopimuksen artiklan 13. mukaiseen konferenssiin Prahassa 10.-11.10.2022: pj. Grahn-Laasonen. 

6. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 7.9.2022 klo 11.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Teija 
Miller 
Valiokuntaneuvos 
Lauri 
Tenhunen 
Valiokuntaneuvos 
Maiju 
Tuominen