Viimeksi julkaistu 6.6.2022 9.24

Pöytäkirja TrVP 44/2022 vp Tarkastusvaliokunta Keskiviikko 1.6.2022 klo 11.30—12.30

Läsnä
puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto vihr varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen sd (1, 2, 3, 4 osittain) jäsen Marko Kilpi kok jäsen Pauli Kiuru kok jäsen Esko Kiviranta kesk jäsen Veijo Niemi ps jäsen Johanna Ojala-Niemelä sd jäsen Päivi Räsänen kd jäsen Pia Viitanen sd jäsen Johannes Yrttiaho vas (3 osittain, 4, 5, 6, 7) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Heidi Silvennoinen  tarkastusneuvos Arto Mäkelä  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston selonteko Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021‒2028

Valtioneuvoston selontekoVNS 12/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-12820
Valtioneuvoston selonteko Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021‒2028
A 3

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Kappaleen 37 neljäs virke muutettiin seuraavaksi.”Tarkoituksena on myös tukea kestävien poikkihallinnollisten toimintatapojen vakiinnuttamista valtionhallinnon, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken.” 

Kappala 44 A poistettiin. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

KertomusK 14/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31151
K 14/2022 vp TrV 01.06.2022 hallituksen jäsen Titta Rikkonen, Eduskunnan akavalaiset ry Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-31153
K 14/2022 vp TrV 01.06.2022 pääluottamusmies Anri Rantala, Eduskunnan virkamiesyhdistys ry Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-31154
K 14/2022 vp TrV 01.06.2022 pääluottamusmies Anri Rantala, Eduskunnan virkamiesyhdistys ry Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31152
K 14/2022 vp TrV 01.06.2022 pääluottamusmies Anri Rantala, Eduskunnan virkamiesyhdistys ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31155
K 14/2022 vp TrV 01.06.2022 II varapuheenjohtaja Eero Haapalehto, AIR - Avustajat Ilman Rajoja ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31161
K 14/2022 vp TrV 01.06.2022 Eduskunnan ammattiosasto ry Asiantuntijalausunto
F 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • hallituksen jäsen Titta Rikkonen Eduskunnan akavalaiset ryliite
  • pääluottamusmies Anri Rantala Eduskunnan virkamiesyhdistys ryliite
  • II varapuheenjohtaja Eero Haapalehto AIR - Avustajat Ilman Rajoja ryliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Eduskunnan ammattiosasto ryliite

5. Valiokunnalle saapuneet e-julkaisut

Merkittiin tiedoksi Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 4/2022 Organisaatiofuusiot. 

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 2.6.2022 klo 12.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Heidi 
Silvennoinen