Viimeksi julkaistu 8.6.2022 17.24

Pöytäkirja TrVP 46/2022 vp Tarkastusvaliokunta Keskiviikko 8.6.2022 klo 11.30—12.30

Läsnä
puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto vihr varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen sd jäsen Marko Kilpi kok jäsen Pauli Kiuru kok jäsen Esko Kiviranta kesk (3 osittain, 4, 5, 6, 7, 8) jäsen Veijo Niemi ps jäsen Johanna Ojala-Niemelä sd jäsen Päivi Räsänen kd jäsen Sebastian Tynkkynen ps (3 osittain 4, 5, 6, 7, 8) jäsen Johannes Yrttiaho vas (3 osittain 4, 5, 6, 7, 8) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Nora Grönholm  valiokuntaneuvos Heidi Silvennoinen  tarkastusneuvos Arto Mäkelä  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 7 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

KertomusK 14/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31701
K 14/2022 vp TrV 08.06.2022 eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-31702
K 14/2022 vp TrV 08.06.2022 eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
B 3
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-31363
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021
C 3

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • eduskunnan kanslialiite

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Luonnoksen kappale 14 poistettiin. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

KertomusK 15/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-31382
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021
A 4

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

KertomusK 16/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-31389
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021
A 5

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen vuosikertomus 2021

KertomusK 2/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-24062
Hallituksen vuosikertomus 2021 Liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-24063
Hallituksen vuosikertomus 2021 Liite 2 Tilinpäätöslaskelmat
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-24066
Hallituksen vuosikertomus 2021 Liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-24067
Hallituksen vuosikertomus 2021 Liite 4 Valtion yhtiöomistus

Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, puolustusvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, tiedusteluvalvontavaliokuntaan, tulevaisuusvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunnon määräaika: 30.9.2022. 

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 14.6.2022 klo 12.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Nora 
Grönholm