Viimeksi julkaistu 15.6.2022 10.09

Pöytäkirja TrVP 47/2022 vp Tarkastusvaliokunta Tiistai 14.6.2022 klo 12.30—13.30

Läsnä
puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto vihr varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen sd jäsen Marko Kilpi kok jäsen Pauli Kiuru kok jäsen Veijo Niemi ps jäsen Johanna Ojala-Niemelä sd jäsen Päivi Räsänen kd jäsen Johannes Yrttiaho vas  varajäsen Heli Järvinen vihr (1, 2, 3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Nora Grönholm  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Tarkastusvaliokunnan määräaikaisen valiokuntaneuvoksen/sihteerin viranhaku

Puheenjohtaja kertoi valiokunnan puolesta hakuprosessin hoitaneiden pj. Alanko-Kahiluodon ja vpj. Mäkisalo-Ropponen työstä. Haastatteluihin kutsuttiin neljä hakijaa (Hosionaho, Kalijärvi, Paavilainen ja Silvennoinen) ja haastattelut suoritettiin 9.6.2022. 

Haastatteluissa käytiin tarkemmin läpi tehtävältä edellytettyä osaamista ja taitoja. Hakuilmoituksessa edellytetään kykyä itsenäisesti arvioida valtionhallinnon toimien tuloksia, vaikutuksia ja määrärahan käytön tarkoituksenmukaisuutta sekä tuottaa käyttökelpoista tietoa valiokunnalle. Lisäksi vaaditaan kykyä perehtyä kulloinkin käsiteltävinä oleviin yhteiskunnan ja hallinnon eri osa-alueisiin, tehdä kokoavia havaintoja ja johtopäätöksiä asioiden tilasta sekä ottaa huomioon valiokunnan näkemykset ja ohjaus mietintöjen ja lausuntojen valmistelussa. Edelleen tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää kansantalouden sekä julkisen hallinnon ja talouden tuntemusta ja käytännön työkokemusta näiden asioiden piiristä, moniammatillista osaamista sekä tiedonhankintamenetelmien ja arviointitapojen hallintaa. Tehtävässä korostuu yhteistyö valiokuntakanslian muiden virkamiesten välillä mietintöjä ja lausuntoja valmisteltaessa sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn ja hyvät yhteistyötaidot. 

Tehdyn työn perusteella ehdotettiin Heidi Silvennoisen valitsemista valiokuntaneuvoksen määräaikaiseen virkaan. 

Tarkastusvaliokunta päätti ehdottaa kansliatoimikunnalle, että kauppatieteiden tohtori, valiokuntaneuvos Heidi Silvennoinen nimitetään tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimivan valiokuntaneuvoksen määräaikaiseen virkaan ja hänet määrätään hoitamaan tätä tehtävää tämän vaalikauden loppuun. 

4. Hallituksen vuosikertomus 2021

KertomusK 2/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 25/2022 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 25/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta päätti pyytää suuren valiokunnan lausunnon aiheesta suuren valiokunnan lausumat. Lausunnon määräaika: 30.9.2022. 

5. Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2021 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

KertomusK 20/2022 vp

Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian K 2/2022 vp käsittelyyn. 

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 7.9.2022 klo 11.30 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Nora 
Grönholm