Pöytäkirja
TuVP
5
2020 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Perjantai 21.2.2020 klo 10.00—10.56
Läsnä
puheenjohtaja
Joakim
Strand
r
varapuheenjohtaja
Pirkka-Pekka
Petelius
vihr
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Harry
Harkimo
liik (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Mari
Holopainen
vihr (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Antti
Lindtman
sd (6) (5 osittain)
jäsen
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Tanus
kd
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Jussi
Wihonen
ps
varajäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
varajäsen
Ville
Vähämäki
ps (6) (5 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
Maria
Höyssä
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on ed. Vilhelm Junnilalle myönnetty 18.2.2020 vapautus tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä. 
Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 19.2.2020 on tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi valittu ed. Jenna Simula. 
4
Muut asiat
Päätettiin, että TuVn osallistujat New Yorkissa 13 - 16.7.2020 pidettävässä YK:n Kestävän kehityksen foorumissa (High Level Political Forum, HLPF) ovat: pj. Strand, ed. Aittakumpu, ed. Asell, ed. Holopainen, ed. Koponen, ed. Tanus ja ed. Wallinheimo. 
5
Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 - 2023
Valiokunnan oma asia
O 5/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286133
O 5/2019 vp TuV 21.02.2020 erityisasiantuntija Jaana Halonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286134
O 5/2019 vp TuV 21.02.2020 erityisasiantuntija Jaana Halonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
B 5 esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286149
O 5/2019 vp TuV 21.02.2020 yliaktuaari Markus Rapo, Tilastokeskus Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286150
O 5/2019 vp TuV 21.02.2020 yliaktuaari Markus Rapo, Tilastokeskus Asiantuntijalausunto
D 5 esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286135
O 5/2019 vp TuV 21.02.2020 pääjohtaja Janne Viskari, Digi- ja väestötietovirasto Asiantuntijalausunto
E 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
Suomen hyvinvoinnin reunaehdot: Väestönkehitys ja huoltosuhde 
erityisasiantuntija
Jaana
Halonen
Suomen Kuntaliitto
liite
kehittämispäällikkö
Kaija
Ruotsalainen
Tilastokeskus
yliaktuaari
Markus
Rapo
Tilastokeskus
liite
pääjohtaja
Janne
Viskari
Digi- ja väestötietovirasto
liite
Valiokunta päätti pyytää lisäselvitykset Suomen Kuntaliitolta ja Tilastokeskukselta. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 26.2.2020 kello 09.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Viimeksi julkaistu 25.2.2020 11:03