Viimeksi julkaistu 28.10.2021 16.30

Pöytäkirja TuVP 7/2021 vp Tulevaisuusvaliokunta Keskiviikko 26.5.2021 klo 9.00—11.05

Läsnä
puheenjohtaja Joakim Strand varapuheenjohtaja Pirkka-Pekka Petelius vihr jäsen Marko Asell sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Harry Harkimo liik (3, 4 osittain) jäsen Katja Hänninen vas (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Ville Kaunisto kok jäsen Ari Koponen ps jäsen Antti Lindtman sd jäsen Merja Mäkisalo-Ropponen sd jäsen Arto Pirttilahti kesk (3, 4 osittain) jäsen Kristiina Salonen sd (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Sari Tanus kd (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Sinuhe Wallinheimo kok jäsen Jussi Wihonen ps 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Olli Hietanen  
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
 Maria Höyssä 

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen vuosikertomus 2020

KertomusK 3/2021 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2021. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita tulevaisuusselonteon toisen osan (TuVM 1/2018 vp) ponsista. 

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376682
VNS 3/2021 vp TuV 26.05.2021 budjettineuvos Johanna von Knorring-Rosenlew, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376973
VNS 3/2021 vp TuV 26.05.2021 finanssineuvos Jenni Pääkkönen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377193
VNS 3/2021 vp TuV 26.05.2021 neuvotteleva virkamies Veli Auvinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376725
VNS 3/2021 vp TuV 26.05.2021 osastopäällikkö Seppo Määttä, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377297
VNS 3/2021 vp TuV 26.05.2021 osastopäällikkö Seppo Määttä, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377541
VNS 3/2021 vp TuV 26.05.2021 johtava asiantuntija Kai Husso, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376656
VNS 3/2021 vp TuV 26.05.2021 johtaja Jussi Vauhkonen, Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376785
VNS 3/2021 vp TuV 26.05.2021 Tilastokeskus Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377195
VNS 3/2021 vp TuV 26.05.2021 työelämäprofessori Martti Hetemäki, Helsinki Graduate School of Economics Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376720
VNS 3/2021 vp TuV 26.05.2021 johtaja Hannu Kemppainen, Business Finland Oy Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376843
VNS 3/2021 vp TuV 26.05.2021 johtaja Hannu Kemppainen, Business Finland Oy Asiantuntijalausunto
K 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • budjettineuvos Johanna von Knorring-Rosenlew valtiovarainministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Veli Auvinen valtiovarainministeriöliite
 • finanssineuvos Jenni Pääkkönen valtiovarainministeriöliite
 • osastopäällikkö Seppo Määttä valtioneuvoston kanslialiite
 • johtava asiantuntija Kai Husso työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • johtaja Jussi Vauhkonen Suomen Akatemialiite
 • työelämäprofessori Martti Hetemäki Helsinki Graduate School of Economicsliite
 • johtaja Hannu Kemppainen Business Finland Oyliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Tilastokeskusliite

Valiokunta päätti pyytää lisäselvityksen valtiovarainministeriöltä. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

5.  Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2020 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 2/2021 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 2/2021 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 3/2021 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 2/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 3/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 4/2021 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 3/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376717
VNS 3/2020 vp TuV 26.05.2021 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376663
VNS 3/2020 vp TuV 26.05.2021 tutkimuspäällikkö Katriina Soini, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376899
VNS 3/2020 vp TuV 26.05.2021 Suomen Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376664
VNS 3/2020 vp TuV 26.05.2021 johtaja, vaikuttaminen Rilli Lappalainen, Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376660
VNS 3/2020 vp TuV 26.05.2021 KTT, tutkija Paavo Järvensivu, BIOS-tutkimusyksikkö Asiantuntijalausunto
E 5

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Valtiontalouden tarkastusvirastoliite
 • tutkimuspäällikkö Katriina Soini Luonnonvarakeskusliite
 • Suomen Luontopaneeliliite
 • johtaja, vaikuttaminen Rilli Lappalainen Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ryliite
 • KTT, tutkija Paavo Järvensivu BIOS-tutkimusyksikköliite

6.  Muut asiat

Ei muita asioita. 

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 28.5.2021 kello 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Olli 
Hietanen