Pöytäkirja
TyVP
13
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 19.3.2020 klo 10.00—10.30
Läsnä
tilapäinen pj.
Arto
Satonen
kok
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (5 ja 6) (4 osittain)
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd (5 ja 6) (4 osittain)
varajäsen
Pia
Lohikoski
vas
varajäsen
Paula
Werning
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Läsnäolo valiokunnan kokouksissa
Päätettiin myöntää istuntoasiainneuvos Miika Suvekselle oikeus osallistua valiokunnan kokouksiin 19.3.2020 lähtien. 
4
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Muu asia
Lisäselvitys EDK-2020-AK-291419
M 5/2020 vp TyV 19.03.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-291222
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
/ luonnos 19.3.2020, B4
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 25.3.2020 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 16.4.2020 10.48