Pöytäkirja
TyVP
14
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 26.3.2020 klo 12.30—14.15
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (1—5) (6 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (5 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (1—5) (6 osittain)
jäsen
Anders
Norrback
r (1—5) (6 osittain)
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd (1—4) (5 osittain)
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
varajäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Varajäsenten valitseminen
Päätettiin esittää puhemiesneuvostolle 9 lisävarajäsenen valitsemista työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
4
Läsnäolo valiokunnan kokouksissa
Päätettiin myöntää valiokuntaneuvos Anna Sorrolle oikeus osallistua valiokunnan niihin kokouksiin, joissa käsitellään asiaa M 7/2020 vp. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293053
HE 27/2020 vp TyV 26.03.2020 hallitussihteeri Eeva Vartio, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293054
HE 27/2020 vp TyV 26.03.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293055
HE 27/2020 vp TyV 26.03.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293056
HE 27/2020 vp TyV 26.03.2020 Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293057
HE 27/2020 vp TyV 26.03.2020 Pohjois-Karjalan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293058
HE 27/2020 vp TyV 26.03.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293059
HE 27/2020 vp TyV 26.03.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293060
HE 27/2020 vp TyV 26.03.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
H 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293061
HE 27/2020 vp TyV 26.03.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
I 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293062
HE 27/2020 vp TyV 26.03.2020 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
J 5
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
hallitussihteeri
Eeva
Vartio
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Kansaneläkelaitos
liite
Uudenmaan TE-toimisto
liite
Pohjois-Karjalan TE-toimisto
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Yrittäjät ry
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293068
HE 26/2020 vp TyV 26.03.2020 hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293070
HE 26/2020 vp TyV 26.03.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293071
HE 26/2020 vp TyV 26.03.2020 Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293072
HE 26/2020 vp TyV 26.03.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293073
HE 26/2020 vp TyV 26.03.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293074
HE 26/2020 vp TyV 26.03.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293075
HE 26/2020 vp TyV 26.03.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293076
HE 26/2020 vp TyV 26.03.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293077
HE 26/2020 vp TyV 26.03.2020 Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293078
HE 26/2020 vp TyV 26.03.2020 oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja Asiantuntijalausunto
J 6
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
hallitusneuvos
Tarja
Kröger
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
liite
Uudenmaan TE-toimisto
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Työttömien Keskusjärjestö ry
liite
oikeustieteen tohtori
Jaana
Paanetoja
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 27.3.2020 klo 7.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 16.4.2020 10.48