Pöytäkirja
TyVP
15
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Perjantai 27.3.2020 klo 7.00—7.30
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr (5 ja 6) (4 osittain)
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (5 ja 6) (4 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Arto
Satonen
kok
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 6 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
/ mahd. toimenpiteitä varten
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289189
Komission työohjelma 2020
Asiakohtaa ei käsitelty. 
4
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta
Muu asia
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-292969
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293334
M 7/2020 vp TyV 27.03.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293168
M 7/2020 vp TyV 27.03.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293129
M 7/2020 vp TyV 27.03.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293198
M 7/2020 vp TyV 27.03.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293139
M 7/2020 vp TyV 27.03.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293185
M 7/2020 vp TyV 27.03.2020 KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293209
M 7/2020 vp TyV 27.03.2020 Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293188
M 7/2020 vp TyV 27.03.2020 Tehy ry Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293193
M 7/2020 vp TyV 27.03.2020 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293187
M 7/2020 vp TyV 27.03.2020 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293127
M 7/2020 vp TyV 27.03.2020 Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293128
M 7/2020 vp TyV 27.03.2020 oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja Asiantuntijalausunto
L 4
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: perjantaina 27.3.2020 klo 11.00 mennessä. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
KT Kuntatyönantajat
liite
Suomen Lääkäriliitto ry
liite
Tehy ry
liite
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
liite
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
liite
Hyvinvointiala HALI ry
liite
oikeustieteen tohtori
Jaana
Paanetoja
liite
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 27.3.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 27.5.2020 9.57