Pöytäkirja
TyVP
2
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Tiistai 11.2.2020 klo 12.15—12.30
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr (8 ja 9) (7 osittain)
jäsen
Terhi
Koulumies
kok
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta asian käsittelyssä. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. Kuultava: VNK. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282857
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282858
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp - E 125/2016. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. Kuultavat: VNK ja TEM. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 1/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätettiin pyytää asiassa vastine sosiaali- ja terveysministeriöltä. 
6
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussäännön mukainen eduskunnan informointi
Esityslistan liite EDK-2020-AK-283167
TEM_kirje_(ILO)_03022020.pdf
A 6
Merkittiin saapuneiksi työ- ja elinkeinoministeriön kirje 3.2.2020 ja Suomen valtuuskunnan raportti ILOn työkonferenssin päätöksistä. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283804
HE 107/2019 vp TyV 11.02.2020 erityisasiantuntija Elli Nieminen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283808
HE 107/2019 vp TyV 11.02.2020 Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283818
HE 107/2019 vp TyV 11.02.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283819
HE 107/2019 vp TyV 11.02.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283007
HE 107/2019 vp TyV 12.02.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283810
HE 107/2019 vp TyV 11.02.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
F 7
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Elli
Nieminen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Uudenmaan TE-toimisto
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
Akava ry
liite
STTK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 18.2.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 18.2.2020 13:00