Pöytäkirja
TyVP
31
2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Keskiviikko 11.12.2019 klo 11.30—12.30
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd (1—3) (4 osittain)
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Terhi
Koulumies
kok (1—3) (4 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps (1—3) (4 osittain)
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (1—3) (4 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok (1—3) (4 osittain)
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps (1—3) (4 osittain)
jäsen
Sofia
Virta
vihr (1—3) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
valiokuntaneuvos
Maiju
Tuominen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on ed. Petri Honkoselle myönnetty 10.12.2019 vapautus työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä. 
4
Ajankohtaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat
Valiokunnan oma asia
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Thomas
Blomqvist
johtaja
Tanja
Auvinen
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Katriina
Nousiainen
oikeusministeriö
erityisavustaja
Anna
Abrahamsson
oikeusministeriö
5
Työmarkkinoiden visiot
Valiokunnan oma asia
O 46/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-279074
O 46/2019 vp TyV 11.12.2019 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 6.2.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 19.12.2019 11:42