Viimeksi julkaistu 27.6.2022 14.39

Pöytäkirja TyVP 58/2022 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Tiistai 14.6.2022 klo 12.15—13.41

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen vas jäsen Kim Berg sd (1 ja 2, 4—8) (3 osittain) jäsen Bella Forsgrén vihr (4—8) (3 osittain) jäsen Atte Kaleva kok jäsen Rami Lehto ps jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (1 ja 2) (3 osittain) jäsen Jukka Mäkynen ps (1 ja 2) (3 osittain) jäsen Anders Norrback jäsen Ilmari Nurminen sd (4—8) (3 osittain) jäsen Arto Satonen kok (4—8) (3 osittain) jäsen Ruut Sjöblom kok jäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps jäsen Sofia Virta vihr varajäsen Jari Myllykoski vas (4—8) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen  istuntoasiainneuvos  Miika  Suves 

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

KertomusK 7/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 16/2022 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 7/2022 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 17/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32728
K 7/2022 vp TyV 14.06.2022 apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen, Oikeuskanslerinvirasto Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31265
K 7/2022 vp TyV 14.06.2022 pääsihteeri Juhani Kortteinen, Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-32181
K 7/2022 vp TyV 14.06.2022 pääsihteeri Juhani Kortteinen, Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32991
K 7/2022 vp TyV 14.06.2022 professori Ulla Liukkunen Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32766
K 7/2022 vp TyV 14.06.2022 professori (emerita) Kevät Nousiainen Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32866
K 7/2022 vp TyV 14.06.2022 apulaisprofessori, dosentti Lena Näre Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31539
K 7/2022 vp TyV 14.06.2022 dosentti Kati Nieminen Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-31540
K 7/2022 vp TyV 14.06.2022 dosentti Kati Nieminen Asiantuntijalausunto
/ esitys / H 3

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen Oikeuskanslerinvirastoliite
  • pääsihteeri Juhani Kortteinen Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta liite
  • professori Ulla Liukkunen liite
  • professori (emerita) Kevät Nousiainen liite
  • apulaisprofessori, dosentti Lena Näre liite
  • dosentti Kati Nieminen liite

Estyneenä poissa oli: 

  • professori Elina Pirjatanniemi 

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi asiantuntijakuulemisen aikana. 

4. Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

KertomusK 1/2022 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 16/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32725
K 1/2022 vp TyV 14.06.2022 Ihmisoikeusliitto Asiantuntijalausunto
A 4

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Ihmisoikeusliittoliite

5. Hallituksen esitys eduskunnalle työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 60/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-32850
HE 60/2022 vp TyV 14.06.2022 työ- ja elinkeinoministeriön täydennys vastineeseen
A 5

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • työ- ja elinkeinoministeriöliite

6. Valiokuntamatka

Keskusteltiin Rooman-matkan teemoista. 

7. Muut asiat

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous keskiviikkona 15.6.2022 klo 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marjaana 
Kinnunen