Viimeksi julkaistu 29.6.2022 11.33

Pöytäkirja TyVP 60/2022 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Torstai 16.6.2022 klo 12.15—13.00

Paikka: E 422

Läsnä
puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen vas varapuheenjohtaja Katja Taimela sd jäsen Kim Berg sd jäsen Bella Forsgrén vihr jäsen Atte Kaleva kok jäsen Tuomas Kettunen kesk jäsen Rami Lehto ps jäsen Markus Lohi kesk (1—3) (4 osittain) jäsen Niina Malm sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (1—3) (4 osittain) jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Anders Norrback jäsen Arto Satonen kok jäsen Ruut Sjöblom kok jäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps jäsen Sofia Virta vihr 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen  istuntoasiainneuvos  Miika  Suves 

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 60/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-20935
Hallituksen esitys eduskunnalle työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi
/ luonnos 16.6.2022 / A 3

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Kappaleen 14 toiseksi viimeisen virkkeen viimeinen lause poistettiin ja saman kappaleen viimeinen virke muutettiin kuulumaan näin: ”Valiokunta katsoo, että korvauksen määrää arvioitaessa taloudellinen haitta pitää ymmärtää niin, että se sisältää ansionmenetyksestä aiheutuvan haitan sekä työvuoron peruuntumisesta työntekijälle välittömästi aiheutuvat kulut.” 

Muilta osin valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

KertomusK 1/2022 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 16/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5. Muut asiat

6. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 17.6.2022 klo 11.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marjaana 
Kinnunen