Pöytäkirja
UaVP
2
2020 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Tiistai 11.2.2020 klo 12.00—13.45
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd (tilapäinen puheenjohtaja 11 osittain, 12, 13, 14)
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
jäsen
Petteri
Orpo
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain)
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Kristiina
Salonen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
jäsen
Juha
Sipilä
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
jäsen
Ville
Tavio
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Ilkka
Kanerva
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
varajäsen
Sakari
Puisto
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 19 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp - E 125/2016. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 1/2020 vp - U 65/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (jäljempänä AKT-valtiot) talouskumppanuussopimuksista (Economic Partnership Agreements, EPA): neuvotteluohjeiden päivitys
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-279617
Neuvottelut Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (jäljempänä AKT-valtiot) talouskumppanuussopimuksista (Economic Partnership Agreements, EPA): neuvotteluohjeiden päivitys
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: ASEM-ulkoministerikokous 15.-16.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-279801
ASEM-ulkoministerikokous 15.-16.12.2019
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Etyjin ministerikokous Bratislavassa 5.-6.12.2019
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282495
ulkoministeriön lähete Etyj 18.12.2019
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282496
ulkoministeriön muistio Etyj raportti 18.12.2019
; A 7
Raportointi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Kertomus Suomen valtionhallinnon osallistumisesta kumppanuusyhteistyöhön Naton kanssa vuonna 2018
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UTP 3/2019 vp 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttavuusarvio Suomen osallistumisesta irlantilais-suomalaiseen pataljoonaan YK:n UNIFIL-operaatiossa vuosina 2012–2018
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283722
ulkoministeriön muistio 22.1.2020
; A 9
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten puolustusvaliokuntaan. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Itäisen Välimeren tilanteen vuoksi asetettavat rajoittavat toimenpiteet
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
; A 10
Jatkokirjelmä UTPJ 14/2019 vp - UTP 13/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: UTP -jatkokirjelmä (kirjallinen menettely 9.1.2020). 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278024
ulkoministeriön muistio 29.11.2019
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278025
kriisinhallintakartta marraskuu 2019
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283782
UTP 21/2019 vp UaV 11.02.2020 neuvotteleva virkamies Kalle Kekomäki, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
; A 11
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikönpäällikkö
Sari
Rautio
ulkoministeriö
lähetystöneuvos
Anu
Konttinen
ulkoministeriö
vanhempi osastoesiupseeri
Matti
Kemppilä
puolustusministeriö
johtava asiantuntija
Vesa
Kotilainen
sisäministeriö
neuvotteleva virkamies
Kalle
Kekomäki
sisäministeriö
liite
majuri, osastoesiupseeri
Aki
Leino
Pääesikunta
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Sisäministeriön ja Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden ministeriön yhteinen julistus turvallisuusuhkien torjunnasta
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Kalle
Kekomäki
sisäministeriö
erityisasiantuntija
Kia
Vertio
sisäministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
13
Muut asiat
- Kevään 2020 keskeiset käsiteltävät asiat 
- Vierailu Hybridiosaamiskeskukseen 13.2.2020  
- Valiokunnan matka Libanoniin 
- Norjan UaV:n Suomen vierailu 16.4.2020 
14
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 12.2. klo 11.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
Viimeksi julkaistu 11.2.2020 16:30