Pöytäkirja
UaVP
6
2020 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Torstai 20.2.2020 klo 12.00—13.20
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4, 5)
jäsen
Juha
Sipilä
kesk
jäsen
Ville
Tavio
ps
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Elina
Lepomäki
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Sakari
Puisto
ps (6, 7, 8) (5 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Naton puolustusministerikokous 12.-13.2.2020
Valiokunnan oma asia
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-285929
puolustusministeriön muistio 20.2.2020
; A 3
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: puolustusministeriön muistio 18.2.2020. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
4
Valtioneuvoston selvitys EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaation (EUTM Mali) perustamisesta: Malin asevoimien koulutus ja turvallisuusrakenteiden uudistus
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmä
; A 4
Jatkokirjelmä UTPJ 2/2020 vp - UTP 30/2012 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan UaVEK 2/2020 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278024
ulkoministeriön muistio 29.11.2019
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278025
kriisinhallintakartta marraskuu 2019
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286054
UTP 21/2019 vp UaV 20.02.2020 vanhempi asiantuntija Paula Tarvainen, Kirkon Ulkomaanapu Asiantuntijalausunto
;A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286055
UTP 21/2019 vp UaV 20.02.2020 ohjelmajohtaja Ville Brummer, Crisis Management Initiative Asiantuntijalausunto
;B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286059
UTP 21/2019 vp UaV 20.02.2020 toiminnanjohtaja Anne Palm, Laajan turvallisuuden verkosto WISE Asiantuntijalausunto
;C 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
vanhempi asiantuntija
Paula
Tarvainen
Kirkon Ulkomaanapu
liite
ohjelmajohtaja
Ville
Brummer
Crisis Management Initiative
liite
toiminnanjohtaja
Anne
Palm
Laajan turvallisuuden verkosto WISE
liite
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
osastopäällikkö
Pilvi-Sisko
Vierros-Villeneuve
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Ilkka-Pekka
Similä
ulkoministeriö
EU-erityisasiantuntija
Silja
Pasanen
valtioneuvoston kanslia
Valiokunta hyväksyi kannanoton: ”Ulkoasiainvaliokunta pitää tärkeänä sitä, että yleisten asioiden neuvosto tekee kokouksessaan 25.2. päätöksen neuvottelujen käynnistämisestä EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Valiokunta painottaa, että sopimusneuvotteluissa tulisi pyrkiä mahdollisimman läheisen, laaja-alaisen, kunnianhimoisen ja tasapuoliset toimintaedellytykset turvaavan sopimuksen saavuttamiseen. Tämän tavoitteen mahdollistaminen edellyttää, että komissio valtuutetaan aloittamaan neuvottelut viivytyksettä. Valiokunta toteaa, että se tulee seuraamaan neuvottelujen edistymistä säännönmukaisesti tulevissa kokouksissaan." 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 25.2.2020 klo 12.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
Viimeksi julkaistu 20.2.2020 15:30