Viimeksi julkaistu 28.9.2022 15.33

Pöytäkirja UaVP 72/2022 vp Ulkoasiainvaliokunta Keskiviikko 28.9.2022 klo 11.00—12.20

Läsnä
puheenjohtaja Jussi Halla-aho ps varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja sd jäsen Eva Biaudet r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain) jäsen Inka Hopsu vihr jäsen Saara Hyrkkö vihr jäsen Kimmo Kiljunen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) jäsen Jaana Pelkonen kok jäsen Kristiina Salonen sd jäsen Jussi Saramo vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain) jäsen Ville Tavio ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain) jäsen Elina Valtonen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain) jäsen Anu Vehviläinen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain) jäsen Anne-Mari Virolainen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain) varajäsen Toimi Kankaanniemi ps varajäsen Jouni Ovaska kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain) varajäsen Sakari Puisto ps varajäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Tiina Larvala  valiokuntaneuvos Jonna Laurmaa  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valiokuntapaikkojen järjestely

Merkittiin, että edustaja Katri Kulmunille on 27.9.2022 myönnetty vapautus ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä. 

4. Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2021

KertomusK 19/2022 vp

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.12.2022. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Valtioneuvoston selvitys: EU:n perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset

Valtioneuvoston E-selvitysE 79/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-34695
EU:n perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistumisen kasvattamisesta Naton KFOR-operaatiossa Kosovossa

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 28/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-41299
Ulkoministeriön muistio 15.9.2022

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten puolustusvaliokuntaan. 

Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 

7. Hallituksen vuosikertomus 2021

KertomusK 2/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-41349
Hallituksen vuosikertomus 2021
; A 7

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8. Valtioneuvoston selvitys: EU:n viisumipolitiikka Venäjän suhteen

Valtioneuvoston E-selvitysE 106/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-39122
EU:n viisumipolitiikka Venäjän suhteen

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9. Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Ukrainan välisiä solidaarisuuskaistoja koskeva toimintasuunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 80/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-34769
EU:n ja Ukrainan välisiä solidaarisuuskaistoja koskeva toimintasuunnitelma

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja Uuden-Seelannin välisistä vapaakauppaneuvotteluista

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 52/2022 vp

Valiokunta hyväksyi kannanoton: ”Ulkoasiainvaliokunnan saaman selvityksen mukaan Euroopan unioni (EU) ja Uusi-Seelanti saavuttivat poliittisen sovun neljä vuotta kestäneissä vapaakauppaneuvotteluissa kesäkuun lopussa 2022. Sopimuksen arvioidaan tulevan voimaan viimeistään ensi vuoden aikana. Ulkoasiainvaliokunta pitää saamiaan tietoja myönteisinä. Sopimus luo sääntöjä osapuolten väliselle kaupalle ja vähentää tarpeettomia kaupan esteitä sekä muodostaa yhteistyömekanismeja kaupan eri aloilla. Asiantuntija-arvioiden mukaan Suomen tavoitteet, joita käsittelyssä olevassa valtioneuvoston U-kirjeessä on selostettu, saavutettiin neuvotteluissa varsin hyvin. Ulkoasiainvaliokunta toteaa, että Uusi-Seelanti on nopeasti kasvava talous, joka on monessa kysymyksessä, kauppa mukaan lukien, samanmielinen EU:n ja Suomen kanssa. Valiokunta pitää saavutettua neuvottelutulosta tärkeänä myös tilanteessa, jossa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan heikentää maailmantalouden ja euroalueen kasvua.” 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11. Venäjä - ajankohtaiskatsaus

Valiokunnan oma asiaO 11/2020 vp

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • suurlähettiläs Antti Helanterä ulkoministeriö

Valiokunta totesi perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta kuulemisen suhteen. 

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

12. Muut asiat

13. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 29.9. klo 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Jonna 
Laurmaa